Select Page


Program CarLo – czas na zmiany


 

Firma spedycyjna Timotrans, specjalizująca się w międzynarodowym transporcie, podczas wyboru dostawców kieruje się przede wszystkim bezpieczeństwem inwestycji oraz elastycznością. Od dwóch lat stosuje ona system do zarządzania transportem CarLo firmy Soloplan.
Jens Müller, prezes Timotransu, firmy spedycyjnej z Düsseldorfu: „Być może w przyszłości nie będziemy się zajmowali tylko transportem towarów, ale będziemy je również magazynowali”. Prowadząc przedsiębiorstwo zorientowane na klienta, prezes Müller nie chciałby w żadnym wypadku pozbawić siebie szansy, jaką stwarza rynek. Ta otwarta i elastyczna postawa jest jedną z przyczyn, dla których w roku 2010 Timotrans zdecydował się na wdrożenie systemu do zarządzania transportem CarLo firmy Soloplan.
Do tej pory ta wyspecjalizowana w obrocie towarowym firma spedycyjna korzystała z opracowanego przez siebie oprogramowania, które jednakże przestało być wystarczającym. „Nie było w nim na przykład żadnych interfejsów pozwalających na komunikację z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami“, mówi Müller. Jako przykład podaje oprogramowanie Diamant zainstalowane w księgowości i różne systemy do gospodarki towarami. ”W CarLo funkcjonuje już większość interfejsów i użytkownik ma je standardowo do dyspozycji”, informuje Müller. Dlatego połączenie z Diamantem nie stanowiło od początku żadnego problemu i umożliwiło Timotrans-owi  bezbłędny i dwukierunkowy przepływ danych pomiędzy działalnością operacyjną a księgowością.

Gwałtowny rozwój
Kolejne przydatne interfejsy dotyczą wprowadzania zamówień: niebawem pierwsze firmy załadunkowe będą przesyłać dane dotyczące zlecenia bezpośrednio do CarLo, przy czym Timotrans korzysta z istniejącego interfejsu do SAP, Navision i innych systemów ERP. Za dwa lata Müller chce w ten sposób zmniejszyć o około 50 procent ilość ręcznie wprowadzanych zleceń.
„Duże ułatwienie stanowi także wiele automatycznych operacji, jakie możemy przeprowadzać w CarLo“ podkreśla Müller. I tak, może on teraz tylko za „jednym kliknięciem“ wygenerować i wysłać potwierdzenie zamówienia dla klienta, zlecenie transportu dla podwykonawcy oraz awizo do stacji załadunku i rozładunku. Te racjonalizatorskie rozwiązania pomogły Timotrans-owi  poradzić sobie z gwałtownym wzrostem zleceń w ostatnich dwóch latach. W samym tylko 2012 roku obrót przedsiębiorstwa wzrósł o ponad 40 procent.

Korzyść psychologiczna
Müller szacuje, że funkcje źródłowe oprogramowania logistycznego wykorzystywane są aktualnie tylko w dwóch trzecich. Obok dyspozycji i rozliczania wymienia on przede wszystkim zarządzanie załadunkiem. „Zainstalowana w czerwcu br. nowa wersja zarządzania środkami ładunkowymi jest bardzo intuicyjna. Program pokazuje nie tylko istniejące zapotrzebowania i zobowiązania, lecz umożliwia nam również błyskawiczne wystawianie odpowiednich faktur” mówi Müller. W tym miejscu nie bez znaczenia jest to, że w danych bazowych CarLo  można wprowadzić cenę każdego pojedynczego załadunku. Dla użytkowników ta łatwa obsługa okazuje się stanowić dużą psychologiczna zaletę.

Bezpieczna przyszłość
Fakt, że przedsiębiorstwo Timotrans nie wykorzystuje jeszcze wszystkich funkcji CarLo, Müller uważa za pozytywny. Dla niego liczy się to, że oprogramowanie będzie można w przyszłości dostosować do wszelkich możliwych życzeń ze strony klienta.
Z tego powodu  Timotrans podczas wyboru systemu sprawdził wiarygodność i wypłacalność przedsiębiorstwa, a także perspektywy dotyczące przyszłości firmy Soloplan. „Szczególnie wśród firm średniej wielkości oferujących oprogramowanie jest wielu oferentów, których dalsza egzystencja pozostaje w sferze marzeń”, stwierdza Müller.
Pomimo tego było w programie kilka rzeczy, które musiały zostać zmienione. W przypadku niektórych dużych klientów mamy do czynienia nawet z 20 osobami kontaktowymi, które przesyłają swoje zlecenia do Timotrans-u. Dlatego koniecznym jest przyporządkowanie do każdego zlecenia osoby kontaktowej, aby w razie problemów, bądź dodatkowych pytań dotyczących poszczególnych załadunków, wiadomo było z kim należy się kontaktować. Podczas wprowadzania zlecenia w CarLo nie było pola przewidzianego do tego celu i musiało to zostać zmienione. „Był to dla nas pierwszy test, jak elastycznie i szybko Soloplan jest w stanie zareagować na życzenia dotyczące zmian zgłaszanych przez pojedynczego klienta”, wspomina Müller. Dopasowanie przebiegło sprawnie i nowe pole danych w CarLo jest do dyspozycji wszystkich innych klientów posiadających CarLo – jako standardowe w tym oprogramowaniu.


 

Katagoria: inne sprawy techniczne
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 7 lat temu.