Select Page


PTV: Drogi i ulice bez korków


 

Na współczesnych zatłoczonych ulicach i drogach najlepszym sposobem na upłynnienie ruchu jest sprawny przepływ informacji o sytuacji na drogach. Szybko przekazane wiadomości o zakorkowanych w danym momencie ulicach, pracach drogowych, czy wypadkach można użyć do takiego nawigowania strumieniami pojazdów, by ich ruch odbywał się jak najpłynniej. W rezultacie dla każdego właściciela pojazdu oznacza to szybszy, bezpieczniejszy i tańszy dojazd do celu, a dla lokalnej społeczności – mniejsze zanieczyszczenie środowiska.

Innowacyjny projekt mający na celu stworzenie jak najbardziej skutecznego systemu zwiększającego płynność ruchu drogowego jest obecnie realizowany przez władze niemieckiego Landu Hesja (Urząd Dróg i Ruchu Drogowego), firmę Planung Transport Verkehr z Karlsruhe i firmę Continental. Na razie przedsięwzięcie ma charakter badawczy i eksperymentalny, ale jak twierdzą zaangażowane instytucje i firmy, powinien wejść do powszechnego użycia ok. 2013r.

„Proponuję zmianę trasy”
Dotychczas tylko niewiele, bardzo zaawansowanych urządzeń nawigacyjnych posiada w Niemczech możliwość korzystania z radiowego Kanału Informacji o Ruchu Drogowym (Traffic Message Channel – TMC), który funkcjonuje u naszych zachodnich sąsiadów. Służy usprawnieniu nawigacji. Informacje są przekazywane w programach radiowych. Pochodzą od policji, organizacji rządowych i automobilklubów. Informacja o ruchu drogowym jest najpierw przekazywana do stacji radiowych poprzez centralny punkt gromadzenia informacji systemu, a następnie trafia bezpośrednio do pojazdów. Strony zaangażowane w projekt pracują teraz nad zwiększeniem dokładności informacji i przyspieszeniem ich przepływu, a w efekcie nie tylko do jak najszybszego informowania o utrudnieniach do jakich doszło, ale również do krótkoterminowego prognozowania utrudnień w ruchu. W efekcie ma to doprowadzić do proponowania kierowcom zmian w planowanych trasach przejazdu.

Podstawowym elementem system jest centrum kontroli ruchu drogowego Urzędu Dróg i Ruchu Drogowego Landu Hesja. Centrum kontroli nieustannie otrzymuje i aktualizuje informacje z punktów pomiaru ruchu drogowego na głównych drogach i autostradach tego landu. Dane zawierają m.in.:
– to co jest przekazywane aktualnie kierowcom na zmiennych znakach drogowych nad autostradami,
– średni czas przejazdu określonego odcinka drogi dla różnych rodzajów pojazdów,
– odcinki, na których odbywają się roboty drogowe (z dokładnością do metra).

Te dane są przesyłane online do platform informacyjnej firmy PTV, gdzie są automatycznie analizowane. W efekcie tak zorganizowanego i szybkiego przepływu dokładnych danych, platforma ta pozwala nie tylko na błyskawiczne określanie aktualnej sytuacji na drogach, ale również na generowanie co kwadrans krótkoterminowych prognoz dla poszczególnych odcinków dróg.

Pozwala to na tworzenie dłuższych – dwugodzinnych prognoz sytuacji na drogach. Baza danych niezbędna do generowania takich prognoz i pokrywania nimi określonych obszarów została stworzona i dostarczona do systemu przez firmę PTV. Taki dynamiczny model istniejącego ruchu drogowego wie nie tylko gdzie aktualnie są korki, ale również gdzie sytuacja się pogorszy w najbliższych kilku godzinach. Jest to szczególnie przydatne rozwiązanie dla kierowców odbywających dalekie podróże, do planowania pozostałej części trasy.

Za 3 lata w autach

Zanim rozpoczęto realizację tego projektu, dane do radiowego kanału informacji o ruchu drogowym (TMC) były przekazywane za pośrednictwem radia samochodowego. Teraz do przekazu informacji stworzono otwarty standard do przesyłu danych o ruchu drogowym i podróżowaniu – TPEG (Transport Protocol Experts Group). Przepływ danych odbywa się poprzez radio w telefonie komórkowym do systemu nawigacyjnego pojazdu. Może on aktualnie minuta po minucie otrzymywać informacje o zmieniającej się na bieżąco sytuacji na odcinkach drogi, którą ma przejechać pojazd.

Na razie wszystkie funkcje tego innowacyjnego systemu są sprawdzane i udoskonalane w ramach projektu badawczego. Instytucje i firmy zaangażowane w przedsięwzięcie pracują nad możliwościami wdrożenia systemu na masową skalę. Ich przedstawiciele twierdzą, że system ten wejdzie do powszechnego użycia ok. 2013 r.


 

Katagoria: inne sprawy techniczne
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.