Select Page


Raben Transport: TMS interLAN SPEED


 

Raben Transport, jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Raben, podjęła współpracę z firmą interLAN w zakresie dostarczenia oprogramowania umożliwiającego sprawną obsługę transportu w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Świadczone przez Raben Transport usługi w zakresie przewozów ładunków całopojazdowych (FTL) zostały ujęte procesowo, co przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi informatycznych, wpłynie na podwyższenie standardów obsługi Klienta. Zakup nowego programu zarządzającego spedycją, transportem czy własnym taborem jest świadomą decyzją o rozwoju firmy i ma duży wpływ na wzrost jej konkurencyjności na rynku – mówi Paweł Trębicki – Dyrektor Generalny w Raben Transport. Zmiany w otoczeniu biznesowym wymagają dziś optymalizacji procesów transportowych – dodaje. Podczas analizy przedwdrożeniowej szczególną uwagą objęty został obszar planowania transportu, którego wdrożenie usprawni współpracę między regionami, północnym i południowym Polski oraz zoptymalizuje puste przebiegi dla pojazdów. Automatyzacja przepływu informacji pomiędzy interLAN SPEED a systemem telematycznym usprawni komunikację między spedytorami i kierowcami oraz pozwoli lepiej kontrolować koszty operacyjne. System interLAN SPEED zostanie powiązany z innymi programami wspólnymi dla wszystkich spółek Grupy Raben oraz rozwiązaniami informatycznymi Klientów Raben Transport, co zapewni spójność procesów i analiz – mówi Sławomir Pawlak –  CIO Raben Group


 

Katagoria: inne sprawy techniczne
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.