Select Page


Scania: Narzędzia pomocnicze dla kierowców i użytkowników


 

Scania Driver Support to nowatorski system, który w czasie rzeczywistym ocenia styl jazdy i udziela kierowcy wskazówek. System ten został uzupełniony o usługi Fleet Management, w ramach których użytkownik może wybrać najodpowiedniejszy dla siebie zakres pomocy.

Atrakcyjność dla kierowcy jest naturalną, nieodłączną cechą samochodów ciężarowych Scania. Scania dokłada wszelkich starań, by kierowca czuł się w kabinie, jak w domu. Ale jeszcze większe znacznie ma pomoc w doskonaleniu bezpiecznego i ekonomicznego stylu jazdy, przyczyniającego się do redukcji zużycia paliwa i emisji CO2. Ma to bezpośredni związek z czynnikami, takimi jak doskonała ergonomia, własności trakcyjne i osiągi układu napędowego, dzięki którym kierowca może lepiej wykonywać  swoją pracę.

Ergonomiści Scania potrafią tworzyć proste i intuicyjne formy. Potwierdzeniem tego są otoczenie kierowcy i Scania Retarder, który po blisko 20 latach wciąż jest uznawany za rozwiązanie wzorcowe. Z kolei nowy układ Scania Opticruise stanowi modelowy przykład łatwości obsługi, dzięki specjalnym funkcjom działającym w maksymalnie „dyskretny” sposób.

Następny przykład to Scania Driver Support. System ten, działając w tle, pobiera dane z różnych czujników podłączonych do magistrali CAN pojazdu i w nie narzucający się sposób informuje kierowcę o skuteczności jego poczynań w danej sytuacji, nie rozpraszając jego uwagi w trudnych momentach. System zaprojektowano w celu utrwalania umiejętności nabywanych podczas szkoleń kierowców. Bez pomocy Scania Driver Support umiejętności z czasem zanikają.

Kierowca jest najważniejszym czynnikiem, ale Scania oferuje swoim klientom daleko idącą pomoc dotyczącą również wydajności pojazdu, w celu zapewnienia maksymalnej rentowności eksploatacji. Nowe usługi zarządzania flotą także wykorzystują dane pochodzące z magistrali CAN pojazdu, przekazując je użytkownikowi w różnej postaci, zależnie od indywidualnych preferencji.

Scania Fleet Management
Usługi Scania Fleet Management opracowano z myślą o łatwym monitorowaniu wydajności kierowcy i pojazdu. Dane dotyczące pojazdu i kierowcy są odczytywane z magistrali CAN za pośrednictwem Scania Communicator.

Dane te, pośród których zawsze znajdują się informacje o emisji CO2 mogą być przedstawiane użytkownikowi na kilka sposobów:
– Pakiet Monitor udostępnia raport dotyczący wydajności pojazdu, przesyłany w ustalonych okresach pocztą elektroniczną.
– Pakiet Analysis dodatkowo zapewnia dostęp do danych dotyczących pojazdu i kierowcy za pośrednictwem strony internetowej oraz udostępnia szereg narzędzi analitycznych, w tym umożliwiających ocenę oddziaływania na środowisko naturalne.
– Pakiet Control dodaje do pozostałych funkcjonalności m.in. funkcje monitorowania tras i pojazdów, alarmy stref Geofence

Podczas zakupu pojazdu Scania, klient, z pomocą sprzedawcy, wybiera odpowiedni dla siebie pakiet.

[table id=22 /]

Każdy z trzech pakietów może być uzupełniony o następujące usługi dodatkowe:
– Zdalne pobieranie i zapisywanie danych z tachografu
– Ubezpieczenie (w połączeniu z funkcją śledzenia pojazdu)
– Szkolenie i monitorowanie kierowców
– Planowanie i rezerwacja terminów przeglądów okresowych i napraw

Scania Driver Support
Podstawą działania systemu Scania Driver Support są zasady przekazywane kierowcom podczas szkolenia. Scania Driver Support motywuje kierowcę do doskonalenia stylu jazdy, uświadamiając mu popełniane błędy i wskazując potencjalne możliwości poprawy. Pomaga w nauce bezpiecznego i efektywnego kierowania pojazdem, a jednocześnie nie rozprasza uwagi i nie irytuje kierowcy.

Działanie systemu koncentruje się na aspektach mających istotny wpływ na bezpieczeństwo i oszczędność paliwa , omawianych podczas szkolenia kierowców:

– Jazda w górach: ocena posługiwania się pedałem przyspieszenia i wykorzystania bezwładności pojazdu w terenie o zmiennej topografii.

– Przewidywanie: ocena umiejętności przewidywania sytuacji, na podstawie analizy wartości przyspieszeń i opóźnień oraz czasu pomiędzy przyspieszaniem i hamowaniem

– Użycie hamulców: ocena częstości i intensywności hamowania hamulcami zasadniczymi oraz umiejętności efektywnego korzystania z hamulców dodatkowych (Scania Retarder i hamulec wydechowy).

– Wybór biegów: ocena wyboru biegów i prędkości obrotowej silnika, zapewniających oszczędność paliwa.

System monitoruje działania kierowcy poprzez ciągłą analizę danych pochodzących z różnych czujników w pojeździe. Na bieżąco udziela odpowiednich wskazówek, a po zakończeniu jazdy generuje podsumowanie z oceną stylu jazdy.

Scania Driver Support należy do standardowego wyposażenia większości długodystansowych pojazdów Scania. Obecnie może być stosowany również w pojazdach bez układu EBS i pojazdach bez zwalniacza, przy czym wówczas nie jest dostępny parametr ‘użycie hamulców’. Podstawowymi wymogami są obecność dwuzakresowej skrzyni biegów z półbiegami i układu ABS w pojeździe. Scania Driver Support będzie stopniowo wprowadzany w pojazdach przeznaczonych dla innych segmentów transportu i zastosowań.


 

Katagoria: inne sprawy techniczne
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 9 lat temu.