Select Page


WSL: Wirtualne laboratoria – sukces innowacji


 

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu przy współpracy z firmą L-Systems tworzy innowacyjną metodę kształcenia w szkołach logistycznych. W ramach projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” 48 szkół kształcących w zawodach: technik logistyk i technik spedytor z obszaru całego kraju – będzie uczyć w oparciu o system iScala firmy Epicor dostępny przez Internet.

Oprogramowanie będzie wykorzystywane podczas nauki na przedmiotach: laboratorium logistyczno-spedycyjne oraz laboratorium magazynowe. Podstawową zaletą projektu jest fakt, że system iScala jest na co dzień wykorzystywany przez przedsiębiorstwa we wspomaganiu działalności gospodarczej (np. Scania, Energizer, Elektrolux). Szkoły będą więc uczyć na bazie oprogramowania, którego znajomość da uczniowi wiedzę możliwą do wykorzystania w późniejszej pracy zawodowej. Podnosi to znacząco kompetencje przyszłych absolwentów szkół.

Nauka prowadzona w oparciu o system iScala będzie odbywać się innowacyjną w skali kraju metodą – oprogramowanie będzie dostępne poprzez szerokopasmowe łącza internetowe i uczniowie będą pracowali online. Dzięki temu szkoły będą współdzieliły przygotowane środowisko wirtualnych laboratoriów, obniżając w ten sposób koszty zakupu serwerów, oprogramowania systemowego i bazodanowego, koszty serwisu technicznego i wsparcia merytorycznego.Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu – pierwsza uczelnia logistyczna w Polsce przyjęła rolę patrona edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach: technik logistyk oraz technik spedytor w zakresie nowoczesnego kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku. Od blisko pięciu lat uczelnia współpracuje z większością polskich szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach: technik logistyk i technik spedytor. W projekcie „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” jest 48 szkół testujących produkt w roku szkolnym 2010/11. Uczelnia zabezpieczyła przeszkolenie nauczycieli i dyrektorów szkół w celu opracowania uniwersalnego, powszechnie dostępnego i innowacyjnego modelu budowy WIRTUALNYCH LABORATORIÓW dla kierunków zawodowych. Powodzenie projektu będzie determinowało rozszerzenie innowacji na wszystkie polskie szkoły kształcące w zawodzie technik logistyk i chcące go wprowadzić. Sensem projektu jest natomiast włączenie innowacyjnej metody kształcenia do głównego nurtu polityki oświatowej, a więc stworzenie i udostępnienie takiego narzędzia (wirtualnych laboratoriów), dzięki któremu szkoły kształcące również w innych zawodach – będą mogły je wprowadzić i uatrakcyjnić oferowane wykształcenie.


 

Katagoria: inne sprawy techniczne
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.