Select Page


Goodyear Dunlop: popiera unijne propozycje


Zielona ciezarowka
 

Goodyear Dunlop popiera nowe propozycje Unii Europejskiej w sprawie zmian w przepisach o pojazdach ciężarowych. Sugestie UE dotyczą np. określenia wymiarów pojazdów ze względu na ochronę środowiska i bezpieczeństwo. Firma podkreśla, że w osiągnięciu tych celów dużą rolę odgrywają opony.

Komisja Europejska przygotowała propozycję ustawy, która da większą swobodę  w określaniu wymiarów pojazdów. Pozwoli to producentom ciągników i naczep projektować bardziej aerodynamiczne rozwiązania, sprzyjające oszczędności paliwa, a także przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa. Jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie, nowa generacja pojazdów ciężarowych może pojawić się na europejskich drogach już w 2018 roku. Goodyear Dunlop popiera wprowadzenie tych zmian przez krajowych ustawodawców w państwach członkowskich Unii.

Choć propozycje dotyczą pojazdów ciężarowych jako całości, warto pamiętać, że ogumienie odgrywa kluczową rolę w ogólnej konstrukcji i zachowaniu aut. Opony są jedynym punktem styku pojazdu z nawierzchnią, dlatego mają istotny wpływ na bezpieczeństwo. Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę ochronę środowiska, niski opór toczenia zmniejsza zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji do środowiska. Ponadto rozmiary opon  i ich maksymalna nośność wpływają na ładowność pojazdów i ich ogólną wysokość. To pozwala na większą swobodę w projektowaniu konstrukcji pojazdów i daje możliwość zwiększania ich ładowności.

„Z zadowoleniem przyjmujemy nowe propozycje, mając nadzieję na ich szybkie wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przez wiele lat wymiary pojazdów podlegały restrykcyjnym ograniczeniom, co do pewnego stopnia hamowało ich rozwój. W ostatnich latach, dzięki oponom, stało się możliwe oferowanie operatorom flot istotnych oszczędności w obszarze zużycia paliwa, co pociągnęło za sobą ograniczenie szkodliwych emisji. Dzięki nowym propozycjom i oferowanym przez nas oponom o niskim oporze toczenia, operatorzy będą mogli zaoszczędzić jeszcze więcej, dodatkowo chroniąc środowisko. Kolejną korzyścią z wprowadzanych zmian będzie lepsza widoczność dla kierowców, co przełoży się na poprawę sytuacji na drogach” – powiedział Boris Stevanovic, Dyrektor marketingu opon do pojazdów ciężarowych Goodyear Dunlop w Europie,
na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Zakres propozycji
Obecne przepisy, określające specyfikacje pojazdów ciężarowych, pochodzą z 1996 r. (Dyrektywa 96/53/EC), a propozycje uaktualnień biorą pod uwagę postęp technologiczny, jaki dokonał się od tamtego czasu.

Inne propozycje ustawodawcze, przedłożone przez Komisję Europejską, zmierzają do zwiększenia maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu. Ma to na celu uwzględnienie wykorzystania cięższych akumulatorów, wymaganych przez systemy alternatywnego zasilania stosowane w hybrydowych i elektrycznych pojazdach dostawczych. Pokładowe systemy ważenia, połączone z cyfrowymi tachografami i stacjami automatycznego ważenia podczas jazdy na drogach głównych, mają pozwolić na lepszą kontrolę masy pojazdów. Obecnie szacuje się, że nawet jedna trzecia pojazdów jest przeciążona, dlatego zwiększenie kontroli  w tym zakresie powinno przełożyć się na większe bezpieczeństwo i zmniejszenie zużycia nawierzchni dróg: przeciążenia kosztują obecnie podatników około 950 milionów euro rocznie. Propozycje powinny również usprawnić transport intermodalny, co dodatkowo ograniczy emisję dwutlenku węgla, ponieważ poluzowanie biurokratycznych ograniczeń pozwoli na łatwiejsze przewożenie kontenerów o długości 45 stóp (13,5 m) transportem mieszanym: drogą morską, lądową i kolejową1.  

W czerwcu 2012 r. Siim Kallas – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i Komisarz ds. Transportu przedstawił wytyczne dotyczące warunków, na jakich dłuższe pojazdy ciężarowe mogą przekraczać granice2. Komisja sprecyzowała, że dopuszczanie do ruchu dłuższych pojazdów leży w gestii państw członkowskich. Innymi słowy kraje członkowskie nie są zobligowane do dopuszczania tego typu pojazdów ciężarowych do ruchu po drogach. Jednakże jeżeli dłuższe auta byłyby dopuszczone do ruchu w krajach sąsiednich, tranzyt pomiędzy takimi krajami powinien być dopuszczalny. Taka była dotychczasowa praktyka, a obecnie została ona zawarta jako wytyczne w propozycjach.

Zanim wyżej wymienione propozycje staną się obowiązującym prawem, muszą zostać przyjęte przez Parlament Europejski i kraje członkowskie. W przypadku wejścia w życie propozycji, nowe pojazdy ciężarowe spełniające ich wymogi mogą zacząć pojawiać się na drogach w latach 2018-2020.

Komisja UE szacuje, że proponowane rozwiązania prawne pozwolą zaoszczędzić około 5000 euro rocznie na kosztach paliwa dla typowego długodystansowego pojazdu ciężarowego, pokonującego 100 tys. km. Przełożyłoby się to na obniżenie emisji gazów cieplarnianych  o 7-10%, czyli 7,8 tony dwutlenku węgla. Komisja uważa ponadto, że zwiększenie pola widzenia kierowców, dopuszczone przez proponowane zmiany, pomogłoby ocalić rocznie życie 300-500 użytkownikom dróg, szczególnie pieszych i rowerzystów.

Aerodynamika – najważniejszy temat Sympozjum Flotowego Goodyear Dunlop  w 2012 r.
Goodyear Dunlop od pewnego czasu współpracuje z ustawodawcami, zachęcając do wprowadzania niektórych zmian technicznych, takich jak możliwość poprawy aerodynamiki i innych usprawnień dla bezpieczeństwa, ekonomi i ekologii. Korzyści  z potencjalnej poprawy aerodynamiki zilustrowano w styczniu 2012 r. podczas Sympozjum Flotowego Goodyear Dunlop zatytułowanego „Efektywność paliwowa w europejskim transporcie drogowym”, które odbyło się w Brukseli.  

Podczas sympozjum Goodyear Dunlop uruchomił internetowy kalkulator, który pomaga operatorom flot optymalizować zużycie paliwa przez ich pojazdy. Dokonuje się tego wprowadzając konfigurację pojazdu ciężarowego i informacje operacyjne właściwe dla danej floty, a następnie wybierając stosowne opcje. Należy do nich szereg usprawnień aerodynamiki, dobór opon według klasyfikacji z unijnej etykiety oraz poziom wyszkolenia kierowców. Wyniki prezentowane są jako ogólny roczny koszt operacyjny z wyszczególnieniem oszczędności. Kalkulator jest dostępny pod adresem www.fleet-fuel-efficiency.eu.


 

Katagoria: opony
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.