Select Page


Goodyear FUELMAX – czysta oszczędność


Goodyear FUELMAX (2)
 

Praktyczny test przeprowadzony przez niemiecką flotę Spedition Bartkowiak potwierdza oszczędnościowy potencjał opon ciężarowych Goodyear FUELMAX. Linia efektywnych paliwowo opon Goodyear została przetestowana przez flotę Spedition Bartkowiak w warunkach drogowych. Rezultaty szeroko zakrojonego testu porównawczego jednoznacznie pokazują oszczędnościowy potencjał opon FUELMAX: pozwoliły one zaoszczędzić do 1,6 litra na 100 km w porównaniu z wydajnymi paliwowo oponami innej marki.

Z uwagi na wyniki testów, opony Goodyear FUELMAX odgrywają teraz kluczową rolę w działaniach floty na rzecz ograniczenia ogólnego zużycia paliwa do 20 lub mniej litrów na 100 kilometrów do 2020 roku. Goodyear będzie współpracować ze Spedition Bartkowiak w ramach projektu o nazwie ’20-20-20’. Spedition Bartkowiak prowadzi ten projekt
we współpracy z firmą doradczą Hi-consulting. Przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie zespołów ciągników i naczep w środki techniczne ograniczające zużycie paliwa, tak by zmniejszyć jego ogólne zużycie do poziomu mniejszego niż 20 litrów na 100 kilometrów.

„W ramach naszego rozbudowanego testu porównawczego, różni kierowcy pokonali dystans 320 tys. kilometrów po drogach publicznych na seryjnych oponach Goodyear FUELMAX oraz ‘ekologicznych’ oponach innej wiodącej marki. W trzech wykorzystanych pojazdach, opony FUELMAX przyniosły oszczędność zużycia paliwa na poziomie 1,2, 1,5 i 1,6 litra
na 100 kilometrów w porównaniu z innymi oponami” – wyjaśnia Andreas Manke, konsultant w firmie Hi-consulting i menedżer floty Spedition Bartkowiak. „To ogromne oszczędności. Z uwagi na jednoznaczny wynik testów, rozpoczęliśmy sukcesywne wyposażanie całej floty Bartkowiak w opony FUELMAX. Ponadto testy w ramach programu ‘20-20-20’ będziemy prowadzić wyłącznie z użyciem opon FUELMAX z oponami Goodyear KMAX na osi podnoszonej naczepy.”

 

Opony Goodyear FUELMAX oszczedzają do 1,6 litra na 100 km - infografika

 

Dowody na wyjątkową efektywność paliwową opon FUELMAX

„Rezultaty wstępnego testu porównawczego opon potwierdzają niezwykły potencjał oszczędności naszych opon FUELMAX i jesteśmy przekonani, że nasze wsparcie pomoże Spedition Bartkowiak oraz Hi-consulting osiągnąć cele w ramach projektu ‘20-20-20’” – powiedział Benjamin Willot, dyrektor marketingu opon do pojazdów użytkowych Goodyear w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

FUELMAX mogą przynieść firmie Bartkowiak oszczędności do 57 tys. euro rocznie

„Paliwo to największy koszt zmienny firm transportowych i najpoważniejsze wyzwanie. Koszty paliwa stanowią obecnie nieco poniżej 30% łącznych kosztów ponoszonych przez firmę Bartkowiak – nawet przy tymczasowo niskich cenach ropy naftowej. Wszelkie działania ograniczające zużycie paliwa to wymierne oszczędności finansowe, dlatego efektywne paliwowo opony, takie jak Goodyear FUELMAX, to inwestycja, która szybko się zwraca”- wyjaśnił Andreas Manke. Firma Hi-consulting współpracuje ze Spedition Bartkowiak od 2009 roku i w tym czasie pomogła ograniczyć średnie zużycia paliwa przez flotę o około 20 procent – po części dzięki zastosowaniu opon ciężarowych Goodyear FUELMAX. Andreas Manke dodaje: „Przykładowo, zmniejszenie zużycia paliwa o 1,2 litra na 100 kilometrów w całej flocie Spedition Bartkowiak – obejmującej 38 ciągników siodłowych, które pokonują około 3,8 miliona kilometrów rocznie – przyniosłoby oszczędność 45600 litrów rocznie. Przy cenie ropy naftowej wynoszącej 1,25 euro za litr oznacza to roczną oszczędność w wysokości 57 tys. euro, co odpowiada cenie dwóch naczep”.

 

Źródło

 


 

Katagoria: opony
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 4 lata temu.