Select Page


Rok 2014 grupy Michelin


Image converted using ifftoany
 

Zgodnie z oczekiwaniami Grupa Michelin utrzymała stabilne wolumeny sprzedaży. Grupa Michelin odnotowała w 2014 roku zysk operacyjny z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych na poziomie 2,17 mld euro.

 

Wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych i dostawczych

 • pierwsze wyposażenie
  • W Europie 3-proc. wzrost popytu odzwierciedlał skumulowany efekt 5-proc. wzrostu w krajach Europy Zachodniej (kompensując niską sprzedaż z początku 2013 roku) oraz 12-proc. spadku w Europie Wschodniej (w tym 25-proc. spadek w 4 kwartale) wynikającego z trudnej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej.
  • W Ameryce Północnej rynek rozwijał się prężnie, rosnąc o 5-proc. rok do roku. Wzrost napędzał trwały popyt na rynku samochodów oraz sprzyjające warunki ekonomiczne.
  • W Azji (z wyłączeniem Indii) rynek wzrósł w sumie o 4-proc. W Chinach rynek w dalszym ciągu rósł dynamicznie – 9-proc. rok do roku – mimo że sytuacja ekonomiczna regionu spowodowała wytracenie dotychczasowego tempa wzrostu w drugiej połowie roku.
  • W Ameryce Południowej 16-proc. spadek popytu w porównaniu z 2013 rokiem wynikał ze słabej sytuacji ekonomicznej w Brazylii i Argentynie.
 • Rynek wymiany
  • W Europie rynek wzrósł o nieco ponad 1-proc. w całym roku. Popyt w Zachodniej Europie rósł o 2-proc. pomimo 8-procentowego spadku w 4 kwartale z powodu niskiego popytu na opony zimowe. Rynek opon zimowych był stabilny w ciągu roku – niektóre z konkurencyjnych firm rozpoczęły dostawy opon do dealerów już w czerwcu, jednak ciepła pogoda jesienią spowodowała nagły i ostry spadek popytu, a w efekcie dealerzy zostali ze sporymi zapasami niektórych marek. W Europie Wschodniej rynkiem wstrząsnęły polityczne i ekonomiczne problemy w Rosji, których rezultatem był 3-proc. spadek rok do roku.
  • W Ameryce Północnej rynek wzrósł o 6-proc., dzięki zwiększaniu zapasu opon importowanych
   z Chin w odpowiedzi na planowanie wprowadzenie obowiązku celnego, jak również stabilnemu popytowi na opony zimowe w Kanadzie oraz chłonnemu rynkowi w Meksyku.
  • W Azji (z wyłączeniem Indii), popyt rósł w sumie o 4-proc. W Chinach wzrost wyniósł 8-proc. rok do roku by spowolnić w drugiej połowie roku z powodu słabszej sytuacji ekonomicznej. Z kolei rynek Japoński wzrósł o 2-proc. a popyt napędzało głównie zwiększone zapotrzebowanie na opony zimowe.
  • W Ameryce Południowej popyt wzrósł o 5-proc napędzany głównie przez rynek brazylijski.

 

Wolumen sprzedaży: opony do samochodów ciężarowych

 • pierwsze wyposażenie
  • W Europie odnotowano znaczący 9-procentowy wzrost rynku, mimo spadku sprzedaży w Europie Zachodniej (-4 proc.) z powodu niekorzystnych warunków ekonomicznych i politycznych oraz wprowadzenia nowych norm emisji spalin Euro VI. Spadek odnotowano również w Europie Wschodniej – przyczyną była niekorzystna sytuacja polityczna i ekonomiczna.
  • W Ameryce Północnej rynek nadal rozwijał się gwałtownie (wzrost o 16%), stymulowany przez popyt w segmencie opon pierwszego wyposażenia.
  • W Azji (z wyłączeniem Indii) popyt na opony radialne i diagonalne wzrósł o 1-proc. W Chinach
   1-proc. wzrost rynku był efektem poprawy wydajności sektora transportowego oraz mniejszego zapotrzebowania na opony ze strony segmentu autobusowego z powodu silnej konkurencji ze strony przewoźników kolejowych.
  • Na rynkach Ameryki Południowej popyt obniżył się gwałtownie – 21-proc w skali roku i 34-proc
   w samym tylko czwartym kwartale 2014 roku, po gwałtownym wzroście z 2013 roku spowodowanym zapotrzebowaniem ze strony sektora rolniczego.
 • Rynek wymiany
  • W Europie rynek wymiany wzrósł o 1% w ciągu roku. W Europie Zachodniej wzrost stymulowany był poprzez sytuację w przemyśle transportowym oraz budowaniu zapasów magazynowych przez dilerów. W Europie Wschodniej popyt spadł szczególnie silnie w czwartym kwartale roku. W 2014 roku odnotowano również gwałtowny wzrost zapotrzebowania na opony z segmentu podstawowego.
  • Rynek Ameryki Północnej nadal rozwijał się gwałtownie, rosnąc 8-proc. rok do roku. W czwartym kwartale zanotował natomiast spadek rok do roku z powodu wysokiej bazy porównawczej. Czynniki makroekonomiczne oraz trendy w przemyśle transportowym pozostały stabilne, podczas gdy udział rynkowy opon importowanych zwiększył się, zwłaszcza w Meksyku.
  • Wolumen sprzedaży w Azji (z wyłączeniem Indii) wzrósł o 1-proc. W Chinach rynek wzrósł o 1-proc. pomimo spowolnienia w segmencie transportu towarów i przy stabilnej sytuacji segmentu przewozów pasażerskich. W Japonii wolumen wzrósł o 6-proc, głównie dzięki większemu popytowi na opony zimowe pod koniec roku.
  • W Ameryce Południowej wolumen sprzedaży wzrósł o 4-proc. przy bardziej wymagających warunkach społeczno-ekonomicznych.

 

Perspektywa na 2015 rok

W 2015 roku popyt na opony z segmentu samochodów osobowych i dostawczych oraz ciężarowych powinien nadal rosnąć w Ameryce Północnej i w Chinach, jak również w Europie, gdzie jednak będzie utrzymywał się na nieco niższym poziomie. Na nowych rynkach wzrost będzie zgodny z trendami rynkowymi, a w Azji Południowo-Wschodniej rynek będzie się odradzał.

Klienci segmentu opon przemysłowych będą skłonni do dalszego ograniczenia zapasów. Spodziewany jest spadek sprzedaży opon pierwszego wyposażenia w segmencie rolniczym, podczas gdy segment opon budowlanych, pierwszego wyposażenia oraz infrastrukturalnych będzie nadal nieznacznie wzrastał.

Celem Michelin jest wzrost wolumenów sprzedaży zgodnie z aktualnymi trendami panującymi na rynkach, na których Grupa prowadzi swoją działalność. Dodatkowo, Grupa w 2015 roku stawia sobie za cel wzrost zysku przed uwzględnieniem zdarzeń jednostkowych, uzyskanie wskaźnika ROCE na poziomie 11% oraz przepływów pieniężnych w wysokości około 700 mln euro przy nakładach inwestycyjnych rzędu 1,7 – 1,8 mld euro.


 

Katagoria: opony
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.