Select Page


Daimler Trucks pionierem innowacyjnych systemów asystujących i bezpieczeństwa


_DSC0168
 

Konstruowanie najbezpieczniejszych na świecie samochodów ciężarowych stanowi podstawowe założenie odnoszące się do asortymentu Daimler Trucks i marki Mercedes-Benz jako całości. Dlatego oferowane pojazdy już teraz są wyposażone w różnorodne systemy bezpieczeństwa o wysokiej skuteczności. Większość tych systemów zaprojektowała firma Mercedes-Benz i jako pierwsza wprowadziła na rynek. Marka z symbolem gwiazdy jest od dziesięcioleci pionierem w zakresie bezpieczeństwa w drogowym transporcie towarowym. Stąd rozwiązania oferowane w zakresie systemów asystujących i bezpieczeństwa wykraczają daleko poza wymagania ustawodawcy. Do takich systemów należy dostępny obecnie na rynku asystent hamowania awaryjnego — Active Brake Assist 3. Projektanci idą o krok dalej i pracują nad nowymi rozwiązaniami. Jednym z nich jest asystent skrętu, który znajdzie się na rynku w niedługiej przyszłości. Podobnie jak wszystkie inne systemy asystujące i bezpieczeństwa, ma on służyć ratowaniu życia. Już dziś przewiduje się integrację systemów asystujących w jednym autonomicznym i gwarantującym bezpieczną jazdę pojeździe o nazwie Future Truck 2025 będącym przykładem technologii jutra.

Nowość: asystent skrętu wykrywa obecność pieszych i rowerzystów

Podczas projektowania pojazdów firma Mercedes-Benz Trucks opiera się między innymi na wynikach wewnętrznych badań dotyczących przyczyn i skutków wypadków spowodowanych przez pojazdy użytkowe, a więc uwzględnia rzeczywiste zdarzenia na drogach. Przy tym najważniejszą kwestią jest opracowanie systemów zapobiegających przede wszystkim wypadkom z udziałem ciężkich pojazdów użytkowych. Firmę Mercedes-Benz niezadowala zmniejszenie skutków wypadków poprzez zastosowanie biernych systemów bezpieczeństwa.

W odniesieniu do ciężkich pojazdów użytkowych Federalny Urząd Statystyczny na pierwszym miejscu wśród wypadków w drogowych transporcie towarowym w Niemczech wymienia wypadki wskutek najechania jednego pojazdu na drugi. W prawie 40 procentach spośród nich nie następuje hamowanie. Drugie miejsce to wypadki wskutek zjechania z pasa ruchu, a trzecie — wszystkie wypadki na skrzyżowaniach i z udziałem pieszych.

W związku z powyższym firma Mercedes-Benz Trucks jako pierwszy producent samochodów ciężarowych wprowadziła 15 lat temu system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu i asystenta hamowania awaryjnego Active Brake Assist. Odkąd systemy asystujące pomagają zapobiegać wypadkom wskutek najechania jednego pojazdu na drugi i zjechania z pasa ruchu przez ostrzeganie przed nimi, w centrum uwagi znajdują się wypadki, do których doszło podczas skrętu. Właściwie ustawione lusterka zewnętrzne zapewniają prawie pełny obraz uczestników ruchu drogowego obok ciężarówki. Jednak nawet najlepszy kierowca, skręcając samochodem ciężarowym i spoglądając jednocześnie w przód lub w lewo bądź na sygnalizator świetlny, może nie dostrzec pieszych i rowerzystów znajdujących się na jego pasie ruchu.. W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem jest nowy asystent skrętu, który pomaga kierowcy podczas wykonywania przez niego czynności wymagających szczególnej uwagi, zwłaszcza w mieście, gdzie kierowca musi skupić uwagę jednocześnie na wielu czynnikach. Asystent skrętu, po przeprowadzeniu zaawansowanych prac rozwojowych, znajduje się obecnie na etapie przygotowania do produkcji seryjnej i stanowi kolejny kamień milowy w zakresie technicznych systemów bezpieczeństwa dla samochodów ciężarowych.

 

_DSC0154

 

Wykrywanie obecności pieszych, rowerzystów i nieruchomych przeszkód

Czujniki radarowe asystenta skrętu są zamontowane przed tylną osią ciężarówki, w osłonie bocznej. Zasięg ich działa obejmuje całą długość prawej strony pojazdu składającego się z ciągnika i naczepy lub samochodu ciężarowego z przyczepą. Wspomniane czujnik wykrywają obiekty, które znajdują się aż dwa metry przed pojazdem.

Jeżeli poruszający się obiekt znajduje się z prawej strony, w bocznej strefie monitorowania, kierowca dzięki świecącej na żółto lampce LED o kształcie trójkąta w słupku A po stronie pasażera otrzymuje informacje o jego obecności . W razie ryzyka kolizji lampka ta zapala się na czerwono i świeci z większą intensywnością, a ponadto z boku rozlega się sygnał ostrzegawczy. Jeżeli natomiast podczas skrętu ciężarówki na trajektorii zakrętu czujniki wykrywają nieruchomą przeszkodę, np. lampę, znak lub maszt latarni, wówczas również generowane są ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe.

Asystent skrętu pomaga również podczas zmiany pasa ruchu

Nowy asystent skrętu wspomaga kierowcę przy każdej prędkości pojazdu, od zerowej prędkości postojowej do maksymalnej dopuszczalnej prędkości . Konsekwencją tego wspomagania jest kolejna funkcja, asystent skrętu, który pomaga również podczas zmiany pasa ruchu na prawy na przykład w celu powrotu na swój pas ruchu po manewrze wyprzedzania i na rozwidleniach autostrad oraz tam, gdzie zbiegają się pasy ruchu.

Konstruktorzy marki Mercedes-Benz są pewni, że nowy asystent skrętu ma swój udział w unikaniu wypadków oraz ratowaniu życia. Przekonanie to podziela również Stowarzyszenie Niemieckich Towarzystw Ubezpieczeniowych (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV), które twierdzi, że asystent skrętu pozwala uniknąć prawie połowy wszystkich wypadków z udziałem samochodów ciężarowych i pieszych lub rowerzystów oraz zredukować liczbę ofiar śmiertelnych o prawie jedną trzecią.

System Active Brake Assist 3: gwarancja większego bezpieczeństwa niż nakazują przepisy

Od opcji do standardu: od listopada 2015 r. wszystkie nowo rejestrowane samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym o dopuszczanej łącznej masie powyżej 8 ton, z kilkoma wyjątkami, do których należą pojazdy specjalne oraz pojazdy typu off-road, muszą być wyposażone w system asystenta hamowania awaryjnego.

Dla Mercedes-Benz Trucks wymóg ten nie stanowi żadnego wyzwania: od 9 lat marka z symbolem gwiazdy oferuje na życzenie klienta system Active Brake Assist, jednocześnie stale go udoskonalając. Obecnie po drogach Europy jeździ niemal 60 tysięcy pojazdów ciężarowych wyposażonych w ten system, z tego 23,5 tysiąca w ABA 3. Łącznie przebyły one ponad 15,4 miliarda kilometrów. Dla Mercedes-Benz Trucks oznacza to unikalne bogactwo doświadczeń i przewagę nad konkurencją w zakresie wiedzy. Asystent hamowania awaryjnego Active Brake Assist jest już oferowany w seriach produkcyjnych Mercedes-Benz Actros, w samochodach ciężarowych Antos wykorzystywanych do lokalnej dystrybucji oraz w pojazdach Arocs najlepiej sprawdzających się na placach budowy.

Już dziś spełnione zostały wymagania mające obowiązywać dopiero od 2018 r.

 

_DSC0148

 

System hamowania awaryjnego Active Brake Assist był montowany w produkcji seryjnej od sierpnia, a od wiosny 2015 stanowi opcję wyposażenia. Już teraz spełnia on zaostrzone ustawowe wymagania poziomu 2, które będą obowiązywać dopiero od sierpnia 2018 r. System Active Brake Assist w przypadku ruchomych przeszkód powoduje hamowanie z prędkości 80 km/h do 10 km/h a w przypadku nieruchomych – z 80 km/h na 60 km/h. To właśnie dzięki temu systemowi asystującemu możliwe jest uniknięcie wypadków w obrębie wartości granicznych bądź zmniejszenie ich skutków.

System Active Brake Assist 3, który stosowany jest już od 2012 r. w nowych generacjach ciężkich samochodów ciężarowych Mercedes-Benz, potrafi jeszcze więcej. W razie niebezpieczeństwa doprowadza on samodzielnie do pełnego zahamowania, jeśli z przodu pojawią się przeszkody ruchome lub przeszkody nieruchome, a kierowca nie zareaguje pomimo ostrzeżenia wizualnego lub dźwiękowego bądź automatycznego hamowania częściowego. W ten sposób poprzez zmniejszenie prędkości podczas zderzenia system Active Brake Assist 3 może również w przypadku nieruchomych przeszkód znacznie zredukować nie tyko skutki wypadków, lecz pozwolić ich uniknąć w ramach granicznych wartości systemowych.

Dla skuteczności obu systemów ogromne znaczenie ma wieloletnia praca badawcza i testy przeprowadzane przez firmę Mercedes-Benz w celu zapewnienia bezpieczeństwa na jak najwyższym poziomie zarówno kierowcom, jak i pozostałym uczestnikom ruchu. System Active Brake Assist 3 w przyszłości będzie oferowany w pakiecie wraz z asystentem utrzymywania odległości.

System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu wraz z asystentem wspomagania koncentracji
Również system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu, zgodnie z przepisami UE, stanie się obowiązkowy od listopada tego roku dla nowo rejestrowanych pojazdów ciężarowych o masie >3,5 tony. Także i w tym przypadku system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu w pojazdach Mercedes-Benz potrafi więcej niż inne porównywalne systemy asystujące. Firma Mercedes-Benz posiada duże doświadczenie oraz rozwija się dynamicznie i dlatego już od 15 lat oferuje systemy asystujące, które ostrzegają przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Do systemów tych należy System Active Brake Assist oraz system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. System Active Brake Assist we wszystkich swoich wariantach opiera się na systemie radarowym, a system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu na kamerze cyfrowej monitorującej nieustannie odcinek drogi przed ciężarówką i wykrywającej niebezpieczeństwo niezamierzonego zjechania z pasa ruchu.

System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu ostrzega za pomocą emitowanego po odpowiedniej stronie sygnału dźwiękowego oraz wizualnego w postaci ostrzeżenia na wyświetlaczu i prowadzi kierowcę intuicyjnie z powrotem na pas ruchu. Przyczyną zjeżdżania z pasa ruchu jest najczęściej nieuwaga lub zmęczenie. W związku z tym firma Mercedes-Benz Trucks oferuje w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton instalowany seryjnie system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa wraz asystentem wspomagania koncentracji, który za pomocą różnych parametrów nieustannie sprawdza koncentrację kierowcy i w razie jej obniżenia generuje ostrzeżenie oraz za pomocą sygnału wizualnego ukazującego się na centralnym wyświetlaczu w formie symbolu łóżka wzywa kierowcę do zrobienia sobie przerwy. Wspomniane ostrzeżenie generowane jest również w przypadku wyłączenia systemu ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu jest wyłączony. Wtedy również następuje aktywacja tego systemu..

Unikalność: asystent utrzymywania odległości wraz z funkcją Stop-and-Go

Firmę Mercedes-Benz Trucks wyróżnia wprowadzony na rynek w 2000 roku niezwykle efektywny system utrzymywania odległości, który zapewnia zachowanie zaprogramowanego odstępu bezpieczeństwa od pojazdu znajdującego się z przodu, wyświetlając jednocześnie tę odległość w metrach.

 

Jeżeli jadący z przodu pojazd zmniejsza prędkość lub dostosowuje ją do jadącego wolniej innego pojazdu, wtedy samochód ciężarowy ogranicza automatycznie swoją prędkość i tym samym zachowuje wymaganą bezpieczną odległość. Jeżeli natomiast kierowca jadący z przodu zwiększa prędkość lub ciężarówka zmienia pas ruchu, wtedy pojazd ponownie porusza się zgodnie z prędkością ustawioną wcześniej na tempomacie.

Dodatkowo w przypadku, gdy pojazd przekroczył ustawioną prędkość wraz z ustawioną wcześniej tolerancją, np. na zjazdach, asystent utrzymywania odległości powoduje automatyczne hamowanie pojazdu za pomocą zwalniacza/hamulca ciągłego działania.

Wraz z nową generacją samochodów ciężarowych Mercedes-Benz pojawiła się kolejna funkcja o nazwie Stop-and-Go, która odciąża kierowcę podczas jazdy w korku, wymagającej częstego i krótkotrwałego zatrzymywania oraz uruchamiania pojazdu. Samochód ciężarowy w razie potrzeby automatycznie się zatrzymuje i utrzymuje właściwy odstęp pomiędzy pojazdami. Gdy jadący z przodu pojazd rusza ponownie w ciągu dwóch sekund, wówczas ciężarówka również powoli zaczyna ruszać. Dzięki temu funkcja Stop-and-Go zmniejsza ryzyko wypadku wskutek najechania jednego pojazdu na drugi, zwiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pozwala utrzymać odpowiednią dynamikę jazdy, zapewniając komfort i brak stresu podczas przemieszczania się w kolumnie pojazdów.

Od października 2015 r. w połączeniu z systemem Active Brake Assist 3 będzie oferowany ulepszony system utrzymywania odległości, który w zakresie efektywności będzie zoptymalizowany dzięki połączeniu regulacji odległości z funkcją Eco-Roll.

Najbezpieczniejsze samochody ciężarowe Mercedes-Benz

Lista systemów asystujących i bezpieczeństwa Mercedes-Benz Trucks jest długa i obejmuje 20 pozycji: asystenta regulacji stabilizacji, asystenta utrzymywania odległości, asystenta stabilizacji kołysania pojazdu, asystenta niezamierzonej zmiany pasa ruchu, asystenta utrzymywania odległości z funkcją Stop-and-Go, systemy Active Brake Assist i Active Brake Assist 3, system stabilizacji toru jazdy ESP, kontrol® i automatycznę regulację momentu napędowego przekazywanego na koła (ASR), asystenta wspomagania koncentracji, elektroniczną regulację systemu hamowania, wzmocniony hamulec silnikowy, wtórny retarder wodny, poduszkę powietrzną kierowcy, czujnik deszczu/światła, układ kontroli ciśnienia w ogumieniu, hamulce tarczowe wszystkich kół, sprzęg siodłowy z czujnikami, lusterko od strony pasażera z funkcją manewrowania oraz ostrzeżenie dla innych uczestników ruchu w przypadku pełnego hamowania. Wszystkie te systemy przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa jazdy.

Uwzględniając wszystkie te elementy zabezpieczenia, można stwierdzić, że ciężarówki Mercedes-Benz Trucks należą do najbezpieczniejszych na świecie. W ciężkich samochodach ciężarowych Mercedes-Benz Actros, Antos i Arocs dostępne są wszystkie obecnie znane systemy bezpieczeństwa. Nie wszystkie z nich jednak produkuje się seryjnie, co umożliwia właścicielom pojazdu dostosowanie poziomu zabezpieczeń w zależności od specyfiki ich zastosowania.

 

Shaping Future Transportation 2015 – Campus Safety – Mercedes-Benz Commercial Vehicles Safety Range; Future Truck 2025, Actros (LTR)

 

System stabilizacji toru jazdy — ESP w samochodach ciężarowych

Od zeszłej jesieni wyposażenie wszystkich dopuszczanych do ruchu samochodów ciężarowych w elektroniczne systemy stabilizacji toru jazdy jest już obowiązkowe. Do takich systemów należy system asystujący firmy Mercedes-Benz Trucks, który również od wielu lat jest dostępny jako opcja. Zaledwie w ciągu kilku lat od oferowania systemu stabilizacji toru jazdy w pierwszych wersjach samochodów osobowych firma Mercedes-Benz wprowadziła ten system w 2001 r. do samochodów ciężarowych. Zasada jego działania odpowiada zasadzie działania systemu ESP stosowanemu w pojazdach osobowych przy jednoczesnym rozszerzeniu i dostosowaniu określonych funkcji z uwzględnieniem specyfiki samochodów ciężarowych.
System stabilizacji toru jazdy redukuje w granicach fizycznych możliwości niebezpieczeństwo wpadnięcia w poślizg, zwłaszcza ciągników siodłowych, w trakcie jazdy na zakrętach lub podczas manewrów omijania. W sytuacjach krytycznych dla dynamiki jazdy, np. wówczas, gdy pojazd ma tendencję do niebezpiecznej podsterowności lub nadsterowności, reguluje on siłę hamowania oddzielnie dla każdego koła i zmniejsza moment obrotowy silnika, co pozwala zapobiec ewentualnemu „złamaniu się” pojazdu członowego – ciągnika siodłowego oraz naczepy – spowodowanego jednoczesnym jej przyhamowywaniem , nawet wtedy, gdy pojazd ten jest wyposażony w tradycyjny układ hamulcowy.

Ponadto system stabilizacji toru jazdy wcześnie wykrywa tendencję do wywracania się naczepy ciągnika siodłowego. Jeśli naczepa do przewozu kontenerów na długich zakrętach — np. na zjazdach z autostrady — lub podczas szybkiej zmiany pasa ruchu przez kierowcę niepostrzeżenie osiągnie granicę pochylenia, wówczas prędkość ciągnika siodłowego jest zmniejszana automatycznie aż do ponownego uzyskania pełnej stabilizacji jazdy.

Klienci w centrum uwagi: korzystne pakiety bezpieczeństwa dla systemów asystujących

W celu ułatwienia klientom wyboru rozwiązania, które najbardziej będzie odpowiadało ich wymaganiom, firma Mercedes-Benz Trucks zebrała oferowane przez siebie systemy asystujące w stanowiące logiczną całość pakiety.

Pakiet Safety Pack Classic obejmuje asystenta niezamierzonej zmiany pasa ruchu, asystenta wspomagania koncentracji, asystenta utrzymania odległości, poduszkę powietrzną kierowcy, asystenta regulacji przechyłów pojazdu, komfortowy fotel kierowcy, duży zestaw wskaźników o przekątnej wyświetlacza 12,7 cm oraz dodatkowo system Active Brake Assist 3. Natomiast Safety Pack Top zawiera inny istotny komponent, którym jest wtórny retarder wodny funkcjonujący jako niezużywalny hamulec hydrodynamiczny..

Ze względu na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami wyposażenie seryjne musi obejmować asystenta hamowania awaryjnego i system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, od lata tego roku firma Mercedes-Benz Trucks oferuje zmienione pakiety bezpieczeństwa w korzystnych cenach. Jest to dodatkowa zachęta dla klienta i jednocześnie kolejna inicjatywą podjęta przez Mercedes-Benz Trucks w celu większego rozpowszechnienia systemów asystujących, a tym samym zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach Europy.

U podstaw tej inicjatywy leży różnie rozumiana potrzeba bezpieczeństwa: Przykładowo, w Niemczech dwa z trzech nowo zarejestrowanych samochodów Actros posiada jeden z trzech pakietów bezpieczeństwa, a w innych krajach europejskich zaledwie co szesnasty Actros. Jeżeli wskaźnik ten wyraźnie wzrośnie, wówczas obok atrakcyjnych ofert ze strony producenta pojazdów wskazane będzie podjęcie działań wspierających np. w formie stosowania bardziej korzystnych składek ubezpieczeniowych.

 

 

_DSC0108

Samochody ciężarowe z symbolem gwiazdy: doskonała podstawa bezpiecznej jazdy

Innowacyjna technika wpływa nie tylko na bezpieczeństwo w ruchu ulicznym, lecz również na komfort pracy, którą jest jazda samochodem. Podstawy w tych zakresie stwarza Mercedes-Benz Trucks dzięki zapewnianiu szerokiego wyboru kabin kierowcy — przestrzennych dla ruchu dalekobieżnego, funkcjonalnych dla dystrybucji lokalnej i na placach budowy. Tylko do pojazdu Actros można wybrać jedną spośród aż jedenastu kabin!

Perfekcyjna ergonomia, kabina stworzona z myślą o kierowcy, praktyczna kierownica wielofunkcyjna, nieskomplikowane elementy obsługi, różnorodne schowki i dźwignia kolumny kierownicy umożliwiająca intuicyjną obsługę przekładni: dzięki tym elementom miejsce pracy w pojazdach Mercedes-Benz Actros, Antos, Arocs i Atego jest komfortowe i jednocześnie funkcjonalne. Regulowane na różne sposoby fotele nie powodują u kierowcy uczucia zmęczenia, również na długich trasach. Na życzenie dostępny jest klimatyzowany fotel komfortowy z funkcją masażu, który zapewnia dobre samopoczucie kierującego pojazdem.

Wygodne miejsca do leżenia w pojazdach stosowanych w ruchu dalekobieżnym, duża przestrzeń i, co więcej, kącik mieszkalny SoloStar Concept z komfortowym fotelem wypoczynkowym oraz odpowiednio przemyślanym wyposażeniem wraz ze stolikiem i lodówką, a nawet lusterkiem do golenia – to wbrew pozorom niezwykle istotne elementy, bo wypoczęty kierowca to bezpieczny kierowca.

Perfekcyjne współgranie napędu z hamulcami gwarantuje bezpieczeństwo

W przypadku każdego samochodu ciężarowego z symbolem gwiazdy kluczową kwestią, obok maksymalnej efektywności i ekologicznego podejścia, jest bezpieczeństwo. Mocne silniki przekonują swoją „zrywnością” i cichą pracą. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z transportem dalekobieżnym, dystrybucją lokalną czy placem budowy: zastosowanie w produkcji seryjnej znajduje strategia przełączania wraz z w pełni zautomatyzowanymi przekładniami PowerShift 3 perfekcyjnie dostosowanymi do danego silnika. Wszystko to zmniejsza stres kierowcy tam, gdzie konieczna jest maksymalna koncentracja: w trasie. Kierowca nie musi skupiać się na swoim pojeździe, lecz może się całkowicie skoncentrować na sytuacji na drodze.

Precyzyjny układ kierowniczy, szeroka rama pojazdu, maksymalne dopasowanie kabiny i ramy pojazdu: to cechy charakteryzujące wysokiej jakości podwozie pojazdów Mercedes-Benz. O wysokiej jakości świadczą również, przykładowo, w Actrosie, czteromiechowe zawieszenie tylnej osi oraz innowacyjne ulepszenie w zakresie kierowania pojazdem dzięki wzdłużnym drążkom reakcyjnym z punktem przecięcia się osi drążków poza tylną osią.

Elektrycznie regulowany układ hamulców wraz z hamulcami tarczowymi w samochodach ciężarowych z gwiazdą szybko „zaskakuje” i jest czuły. Wzmocniony hamulec silnikowy High Performance Engine Brake dba o zapewnienie mocy. To samo dotyczy lekkiego, a jednocześnie mocnego montowanego opcjonalnie wtórnego retardera wodnego. Wszystkie te czynniki składają się na całkowite bezpieczeństwo, które kierowca odczuwa podczas każdego manewru hamowania.

Trening bezpiecznej jazdy — unikanie niebezpieczeństwa i właściwe reagowanie

Mimo licznych systemów asystujących, zarówno decyzje, jak i odpowiedzialność leżą niezmiennie po stronie do kierowcy, który w niebezpiecznych sytuacjach musi reagować błyskawicznie. Aby przygotować się na takie sytuacje, można skorzystać z oferowanego przez Mercedes-Benz Trucker Academy treningu bezpiecznej jazdy, podczas którego symulowane są niebezpieczne sytuacje, a uczestnik uczy się właściwie na nie reagować.

Podczas treningu przekazywana jest również spora dawka teoretycznej. Trenerzy omawiają kwestie związane z fizyką jazdy, których znajomość pomaga uniknąć niebezpieczeństwa, analizują wraz z kierowcą możliwości reagowania i zapoznają go z osiągnięciami techniki jazdy oraz systemami bezpieczeństwa i obsługą systemów asystujących.

Jedynie kierowca w dobrej kondycji może być w pełni wydajny

Mercedes-Benz troszczy się o zdrowie kierowcy — o to, żeby był w dobrej kondycji i w pełni efektywny. Ponieważ tylko kierowca w dobrej formie może być w pełni efektywny. W Internecie na stronach Mercedes-Benz dostępne są proste porady dotyczące tego, w jaki sposób można chronić i trenować części ciała szczególnie obciążane podczas jazdy, a więc plecy, barki i kark. Ponadto można tam uzyskać wskazówki dotyczące zdrowego odżywiania. Podstawę informacji przekazywanych w tym zakresie stanowią własne badania firmy. Jeśli istnieje taka potrzeba, można przy niewielkim nakładzie pracy dzięki zestawowi TopFit zmienić swoją ciężarówkę nawet w mobilne studio fitness.

 

Mercedes-Benz Trucks: maksymalny poziom bezpieczeństwa oparty na tradycji

Już w 1987 r. firma Mercedes-Benz zaprezentowała najbezpieczniejszą na świecie ciężarówkę o nazwie„Topas, która stanowiła kamień milowy i inspirację dla licznych, kolejnych projektów. Wyposażenie tego pojazdu łączyło w sobie wszelkie osiągnięcia techniki sprzed 30 lat: system antypoślizgowy ABS, kontrolę i automatyczną regulację momentu napędowego przekazywanego na koła ASR, układ kontroli ciśnienia w ogumieniu, system awaryjny SOS, tylną kamerę jako pomoc przy manewrowaniu, zaawansowany system lusterek, zwalniacz hydrauliczny jako niezużywalny niezawodny hamulec oraz głęboko położoną naczepę bezpieczeństwa z podwójną ścianką..

Podstawę powyższych rozwiązań oraz oraz stosowanej obecnie techniki bezpieczeństwa samochodów ciężarowych stanowi wprowadzony po raz pierwszy w 1981 roku przez firmę Mercedes-Benz system antypoślizgowy ABS wraz z wprowadzonym później, w  1986 roku, systemem ASR. Z użyciem systemu ABS wiązało się zastosowanie po raz pierwszy w samochodach użytkowych technologii opartej na sterowaniu komputerowym.

W 1996 roku firma Mercedes-Benz wprowadziła na rynek samochód ciężarowy Actros, wyznaczając tym samym kolejne trendy. Pojazd był wyposażony następujące elementy: hamulce tarczowe na wszystkich kołach, elektroniczny system hamowania EBS, szybko reagujący wysokociśnieniowy układ hamulców, asystent hamowania, regulacja kołysania pojazdu. To była prawdziwa rewolucja w technice bezpieczeństwa.

Kontynuacją powyższego rozwiązania był wprowadzony na rynek zaledwie cztery lata później asystent utrzymywania odległości, a także system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Zaledwie rok później swoją premierę miał również system stabilizacji toru jazdy — system ESP do samochodów ciężarowych. Ponadto w 2002 roku wprowadzono blokadę staczania się pojazdu do tyłu, stanowiącą zabezpieczenie podczas wjazdu na wzniesienia, oraz asystenta hamowania.
W 2006 roku firma Mercedes-Benz, wprowadzając na rynek system Active Brake Assist (ABA) 1, zapoczątkowała nowy rozdział w rozwoju systemów bezpieczeństwa:. ponieważ dzięki zastosowanym rozwiązaniem ciężarówka po raz pierwszy hamowała samodzielnie przed poruszającymi się wolniej z przodu przeszkodami. W kolejnych latach stopniowo rozszerzano i udoskonalano funkcje systemu Active Brake Assist 1. Obecnie wprowadzana jest trzecia generacja tego systemu — Active Break Assist 3, która samoczynnie aktywuje pełne hamowanie aż do zatrzymania w przypadku niebezpieczeństwa najechania na znajdującą się z przodu ruchomą lub nieruchomą przeszkodę.

Wraz z modelem Nowy Actros firma Mercedes-Benz wprowadziła ponadto w 2011 roku asystenta wspomagania koncentracji. Funkcja Stop-and-Go jako dodatkowa funkcja asystenta utrzymywania odległości przejmuje uciążliwe zadanie nieustannego uruchamiania i zatrzymywania pojazdu, np. w korku.

Rozwój systemów asystujących trwa

Rozwój nadal trwa. Asystent skrętu to kolejny system asystujący, który niedługo zostanie wprowadzony na rynek. Również w przypadku systemu Active Brake Assist oczekiwany jest dalszy rozwój w kolejnych latach.

 

_DSC0123

 

Połączenie systemów asystujących umożliwia autonomiczną jazdę

Potencjalny efekt dalszego rozwoju firma Mercedes-Benz przedstawiła w zeszłym roku na Targach Pojazdów Użytkowych we Frankfurcie (IAA). Był to autonomicznie poruszający się pojazd Future Truck 2025 z systemem Highway Pilot, wyposażony w. wysoko zaawansowane i powiązane ze sobą czujniki, kamerę stereo i systemy asystujące wykorzystujące bieżącą technologię. Autonomiczna jazda oznacza perfekcję osiągniętą dzięki połączeniu tych systemów. Technologia czujników i kamer pozwala dzięki całkowicie zautomatyzowanej ingerencji w kierowanie pojazdem utrzymać ciężarówkę pośrodku pasa ruchu.

Dodatkowo pojazd jest wyposażony w trójwymiarową mapę cyfrową, dzięki czemu samochód ciężarowy otrzymuje dokładnie dane o przebiegu trasy oraz topografii terenu.

Future Truck 2025 może komunikować się z innymi uczestnikami ruchu drogowego i wymieniać z nimi informacje. W ten sposób ruch drogowy staje się samodzielnie uczącym się płynnym systemem komunikacyjnym i następuje przesunięcie w przód progu technologii bezpieczeństwa: o ile dzisiejsze systemy bezpieczeństwa interweniują w niebezpiecznych sytuacjach, o tyle systemy jutra nie będą w ogóle dopuszczać do powstania sytuacji zagrożenia.

Future Truck 2025 nie jest wytworem science fiction, to już rzeczywistość. Potwierdza to dobitnie Daimler Trucks na przykładzie amerykańskiego Freightlinera „Inspiration Truck”. Jest to pierwszy na świecie pojazd ciężarowy, który został wyposażony w autonomiczny system i dopuszczony do użytku na drogach w stanie Nevada. W spektakularny ciągnik siodłowy bazujący na modelu Freightliner Cascadia został wyposażony Future Truck 2025 z techniką Highway Pilot, który jest dostosowany do warunków amerykańskich.

Przepisy bezpieczeństwa, jak np. zachowanie odpowiedniej odległości czy zasady dotyczące prędkości, są cały czas odpowiednio przestrzegane. Przewidująca jazda, temat wciąż powracający w szkołach jazdy, oznacza dla Future Truck 2025 i Inspiration Truck zaprogramowane bezpieczeństwo i ekonomiczność.

 

Źródło

 

Katagoria: ciężarówki
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 4 lata temu.