Select Page


DSV: Elektroniczne listy przewozowe CMR


 

Od początku nowego roku DSV wprowadza elektroniczny list przewozowy CMR, jako obowiązującą formę dokumentowania wykonanego transportu. Rozwiązanie to jest kolejnym krokiem na drodze do automatyzacji procesów w ramach działalności Grupy DSV.

Ograniczenie stosowania papierowych dokumentów ma na celu przede wszystkim uproszczenie sposobu ich archiwizacji oraz ułatwienie procesu weryfikacji danych, znajdujących się na fakturze VAT. Rozwiązanie to, w połączeniu ze stosowaną już przez DSV fakturą elektroniczną, przyczynia się do znacznej oszczędności czasu, a także ułatwia dostęp do dokumentów źródłowych, związanych z przewozami towaru.

Stopniowe automatyzowanie formy oraz sposobu obiegu dokumentów stanowi dla nas niezwykle ważny element działalności. Jest to również część zobowiązań w ramach programu korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. DSV ponad roku temu wprowadziło elektroniczny sposób fakturowania swoich usług, dzięki czemu udało nam się znacznie ograniczyć stosowanie faktur papierowych. Rozwiązanie to stanowi połączenie wygody i korzyści dla klientów z troską o środowisko naturalne. Kolejnym etapem w realizacji tego programu jest rezygnacja z przesyłania klientom papierowych wersji listów przewozowych, na rzecz listów przesyłanych w wersji elektronicznej – mówi Piotr W. Krawiecki, prezes DSV Road i DSV Solutions.

Listy przewozowe będą skanowane i przesłane elektronicznie klientom w formacie PDF. Taka forma dokumentu gwarantuje jego autentyczność i nienaruszalność treści. Format PDF jest także akceptowany przez organy podatkowe, jako spełniający rygorystyczne wymagania formalnoprawne, przewidziane dla faktur elektronicznych.
Obowiązujące przepisy prawa, regulujące formę listu przewozowego, w pełni dopuszczają możliwość stosowania listu przewozowego w wersji elektronicznej. Zgodnie z art. 47 ust. 3 Prawa przewozowego dowodem zawarcia umowy przewozu jest potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy, którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający dane określone w art. 38 Prawa przewozowego. Wskazany powyżej przepis zrównuje moc prawną listu przewozowego w wersji papierowej z listem przewozowym utrwalanym lub sporządzanym w wersji elektronicznej i nadaje im to samo znaczenie – wyjaśnia Robert Stefański, radca prawny Grupy DSV.
Przesłanie zleceniodawcy elektronicznego obrazu listu przewozowego CMR w formacie PDF jest bezpłatne i zastąpi przesyłanie listów przewozowych CMR w postaci papierowej. Jednocześnie każdy klient, który z jakiegokolwiek powodu zażyczy sobie dodatkowo papierowej wersji listu przewozowego, będzie miał wciąż możliwość otrzymania jego uwierzytelnionej kopii.

Grupa DSV jest globalnym dostawcą usług transportowych i logistycznych. Posiada biura oraz oddziały w ponad 60 krajach, a dzięki rozbudowanej sieci sieci partnerów, świadczy swoje usługi na całym świecie. Firma zatrudnia obecnie około 22 tys. pracowników. Efektywne i kompleksowe rozwiązania pozwoliły DSV osiągnąć w 2011 r. przychód na poziomie 6 mld euro.

Więcej informacji…


 

Katagoria: ciężarówki
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 6 lat temu.