Select Page


Iveco: technologia SCR, spełniajaca normę emisji spalin Euro VI


 

Iveco i FPT Industrial poinformowały opinię publiczną o swojej gotowości do spełnienia przepisów w nowej normie czystości spalin Euro VI dzięki unikalnej technologii oczyszczania spalin (SCR Selektywna Redukcja Katalityczna), która zostanie wprowadzona w dwóch nowych liniach silnikowych Cursor i Tector dla samochodów ciężarowych z segmentu ciężkiego i dla autobusów.

Nowe silniki, wyposażone tylko w technologie SCR produkcji FPT Industrial, będą zapewniać zoptymalizowane spalanie oraz układy oczyszczania spalin, aby utrzymać wiodącą pozycje Iveco w swojej klasie pojazdów pod względem spalania paliwa z większym poszanowaniem środowiska naturalnego dzięki przełomowej opatentowanej technologii redukcji tlenków azotu (NOx), która charakteryzuje się wysoką skutecznością (ponad 95% w stosunku do 80-85% w przypadku najlepszych konkurentów).

Dyrektor Generalny FPT Industrial Giovanni Bartoli powiedział: “Nasze działania mają cały czas na celu zwiększenie wydajności klienta i obniżenie emisji; dlatego też bierzemy pod uwagę każde rozwiązanie pozwalające nam osiągnąć te cele.

Tak naprawdę metoda “tylko SCR” jest dowodem na nasze przywództwo technologiczne i zaangażowanie na rzecz spełnienia potrzeb coraz bardziej wymagającego rynku.”

Dyrektor Generalny Iveco Alfredo Altavilla powiedział: “Jako pierwsi ogłosiliśmy naszą strategię w zakresie technologii produkcji silników zgodnych z normą emisji spalin Euro VI już w kwietniu 2010 roku na spotkaniu z analitykami i inwestorami w Turynie. Powiedziałem wtedy, że spełnimy wymagania normy czystosci spalin Euro VI bez układu dopalania spalin (EGR- Exhaust Gas Recirculation pol. recyrkulacja spalin).

EGR jako technologia jest stosowana w branży transportowej, lecz dla pojazdów użytkowych z segmentu ciężkiego, które w czasie swojej eksploatacji przejeżdżają więcej niż milion kilometrów, właściwym wyborem technicznym jest technologia, która zmniejsza zużycie paliwa i dodatkowe koszty eksploatacji do minimum. Technologia oczyszczania spalin “tylko SCR” w układzie wydechowym wyprodukowana przez FPT Industrial spełnia te ważną potrzebę. Jasne jest, że pojazdy spełniające normę emisji spalin Euro VI będą droższe; technologia ma swoją cenę i wartość. Wprowadzimy odpowiednio wyposażone pojazdy na rynek, gdy poproszą nas o to nasi klienci.”

Nowe przepisy dotyczące normy czystości spalin Euro VI
Nowe przepisy dotyczące normy czystości spalin Euro VI, które mają obowiązywać wszystkie nowo wyprodukowane pojazdy użytkowe z segmentu ciężkiego i autobusy zarejestrowane po 1 stycznia 2014 roku, wprowadzają znaczną redukcję emisji dozwolonych z rury wydechowej i powstałych w czasie wykonywania innych
czynności eksploatacyjnych. Przepisy te dotyczą m.in.:
• Nowych ogólnoświatowych testów tymczasowych i stałych stanów pojazdu łącznie z uruchamianiem pojazdu z zimnym silnikiem i jego pracy w normalnej temperaturze. Cykl stanu przejściowego będzie się składał z
dwóch części: pierwszej części w której używany jest zimny silnik oraz drugiej części po upływie określonego czasu, gdy pojazd jest w spoczynku.
• Emisje tlenków azotu (NOx) mają być zmniejszone o 80% w stosunku do normy czystości spalin Euro V.
• Zmniejszenie ilości pyłów o 66% w porównaniu z normą czystości spalin Euro V oraz wprowadzenie dalszego ograniczenia ilości pyłów spowoduje ograniczenie ogólnej ilości pyłów o 95%.
• Wprowadzenie limitu emisji amoniaku .
• Objecie norma czystości spalin emisji ze skrzyni korbowej silnika, jeśli nie jest stosowany układ zamknięty.
• Wprowadzenie wymogu dłuższej zgodności z normą czystości spalin: do
700,000 km lub 7 lat dla największych pojazdów.
• Dalszy rozwój diagnostyki pokładowej informującej o osiągach układu.
Wejście w życie przepisów o normie czystości spalin Euro VI jest krokiem milowym w rozwoju światowych norm czystości spalin od momentu wprowadzenia Światowego Ujednoliconego Cyklu Testowego używanego do certyfikacji silników.


 

Katagoria: ciężarówki
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 8 lat temu.