Select Page


MAN: oferuje szeroki program efektywnego i zrównoważonego transportu


 

W centrum zainteresowania znajdują się ekonomiczne rozwiązania dla przedsiębiorstw i redukcja emisji  CO2

Sprawna gospodarka oparta jest na dobrze funkcjonującym transporcie. W transporcie towarowym ciężarówka odgrywa kluczową rolę. Dążąc do poszanowania cennych zasobów naturalnych i ochrony środowiska naturalnego pojazdy powinny poruszać się po drogach zużywając jak najmniej paliwa. W ruchu drogowym wiele ciężarówek może poprawić swoją efektywność, przede wszystkim ograniczając odpowiednio prędkość jazdy lub demontując dodatkowe elementy zabudowy, które niepotrzebnie zwiększają opór powietrza podczas jazdy. Firma MAN Truck & Bus jako jeden z wiodących producentów pojazdów ciężarowych pragnie w istotny sposób przyczynić się do systematycznej poprawy efektywności transportu. Dlatego w ramach „Consistently Efficient” Tour 2011 będzie informować operatorów i kierowców pojazdów ciężarowych o możliwościach ograniczenia zużycia paliwa.

Natężenie transportu i ruchu na drogach europejskich będzie stale wzrastać. Do roku 2030 eksperci przewidują wzrost natężenia transportu towarowego w Niemczech o prawie 70 procent1, a w Europie o 50 procent2. Długofalowe prognozy zakładają dla transportu drogowego i kolejowego podwojenie usług do roku 20503. Równocześnie ze względu na kurczące się zasoby energii transport staje się coraz droższy. Należy zapewnić jak najefektywniejszy, elastyczny, szybki i niezawodny drogowy transport towarów oraz ruch autobusowy w miastach i na długich trasach. Głównymi wyzwaniami są zwiększone natężenie ruchu, kurczące się zasoby naturalne, wzrastające wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrona środowiska.

MAN: Stawiam na efektywność

Jako jeden z wiodących na świecie producentów pojazdów ciężarowych i autobusów firma MAN Truck & Bus wnosi istotny wkład do stałej poprawy efektywności transportu. Firma MAN przeprowadziła szczegółową analizę głównych czynników wszystkich kosztów eksploatacji i przygotowała dla swoich klientów bogaty program redukcji całkowitych kosztów eksploatacji (Total Costs of Ownership). Hasło „Stawiam na efektywność” obejmuje pojazdy ciężarowe i autobusy marki MAN oraz związane z nimi usługi. Wszystkie wspomniane tu działania zapewniają wyjątkowo efektywny transport w całym okresie użytkowania pojazdu. Koncepcja „Stawiam na efektywność” obejmuje także prace badawczo-rozwojowe, które umożliwią w przyszłości dalszy wzrost efektywności produktów i systemu transportu drogowego. Strategia firmy MAN znacznie wykracza, zatem poza samą redukcję zużycia paliwa.

We wszystkich typoszeregach pojazdów zastosowanie technologii pozwalających na redukcję zużycia paliwa powoduje równocześnie obniżenie kosztów eksploatacji i emisji CO2. Oferta usług obejmująca umowy serwisowe pozwalające na sprawne przeprowadzanie przeglądów oraz umowy o zarządzanie kosztami parku pojazdów przyczynia się do obniżenia całkowitych kosztów przedsiębiorstwa związanych z eksploatacją pojazdów. Pamiętając, że kierowca odgrywa kluczową rolę w całym procesie świadczenia usług transportowych, firma MAN przykłada szczególną wagę do zapewnienia  ergonomicznego i komfortowego stanowiska pracy kierowcy. Dzięki optymalnej pomocy kierowca może się całkowicie koncentrować na prowadzeniu pojazdu. Celem koncepcji MAN „Stawiam na efektywność“ jest zapewnienie klientowi  maksymalnie efektywnego pakietu obejmującego pojazd, jego przeglądy i konserwację, inne usługi oraz elastyczne opcje najmu, leasingu i finansowania.

Więcej ładunku przypadającego na ciężarówkę / większa pojemność autobusu dzięki mniejszej masie własnej pojazdu, a tym samym obciążenia użytkowego
Więcej kilometrów na jeden litr oleju napędowego dzięki zastosowaniu technologii pozwalających na oszczędne zużycie paliwa oznacza mniejszą emisję CO2 i poszanowanie cennych zasobów naturalnych
Większy komfort dla kierowcy na stanowisku pracy umożliwia kierowcy większą koncentrację podczas jazdy i zachowanie dobrej kondycji
Większe bezpieczeństwo ruchu dzięki zastosowaniu systemu elektronicznego wspomagania kierowcy i systemu zarządzania ruchem zapobiega wypadkom i pozwala na uniknięcie korków
Większy zakres serwisu zapewnia niezawodną i efektywną konserwację ciężarówek i autobusów. Dzięki temu pasażerowie i ładunki punktualnie docierają do celu
Większa elastyczność dzięki świadczonej bezpośrednio przez MAN usłudze krótko- i długoterminowego najmu, leasingu i finansowania  

Powyższe elementy programu „Stawiam na efektywność“ są uwzględnione we wszystkich typoszeregach ciężarówek MAN TrucknologyGeneration® i we wszystkich autobusach tej marki.


 

Katagoria: ciężarówki
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.