Select Page


Renault Trucks: Energia ze spalin pomoże zaoszczędzić paliwo


 

W ramach kampanii “All for fuel Eco”, Renault Trucks prowadzi liczne badania z zakresu nowych technologii, które pozwoliłyby na osiągnięcie jeszcze większych oszczędności paliwa. Projekt  nad którym obecnie pracuje francuski producent skupia się na odzyskiwaniu energii z gazów spalinowych w oparciu o cykl Rankine’a i dostosowywaniu jej do pojazdów długodystansowych, co w rezultacie mogłoby zredukować zużycie paliwa o kilka procent.
Renault Trucks od lat poświęca wiele uwagi tematyce konsumpcji paliwa. Autorski projekt producenta, pakiet rozwiązań Optifuel, pozwala na zredukowanie poziomu zużycia paliwa nawet o 15%. Mimo tak dobrych wyników, firma nie ustaje w poszukiwaniu jeszcze skuteczniejszych technologii. Obecnie, prowadzone są badania nad zastosowaniem systemu polegającego na odzyskiwaniu energii z gazów spalinowych, procesu znanego pod nazwą cyklu Rankine’a. Energia ta miałaby zasilać komponenty elektryczne i osprzęt dodatkowy w ciężarówkach dalekobieżnych, co w praktyce oznacza zmniejszenie obciążenia alternatora, a zatem redukcję poziomu zużycia paliwa.   
System oparty na cyklu Renkine’a umożliwia zamianę energii cieplnej w energię elektryczną. Odzyskana entalpia spalin jest następnie zamieniana na energię elektryczną przy użyciu sprzężonego z turbiną generatora. „Prawie 30% zbiornika paliwa jest bezpowrotnie tracone w formie ciepła”  mówi Dimitri Lortet, Manager Rozwoju Silników. „Dzięki systemowi Rankine’a możemy odzyskać część energii zawartej w gazach spalinowych i zamienić ją na energię elektryczną”. W praktyce, system Rankine’a oznacza redukcję poziomu zużycia paliwa rzędu 5% – 10%.  

Więcej informacji…


 

Katagoria: ciężarówki
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 7 lat temu.