Select Page


Scania: Euro 6–pierwsze silniki gotowe do wejścia na rynek


 

Scania prezentuje 13-litrowe silniki o mocy 440 i 480 KM, spełniające normę emisji spalin Euro 6, opracowane z myślą o transporcie długodystansowym, a także innych segmentach transportu. Oznacza to dla użytkowników pojazdów możliwość inwestowania w najnowszą technologię kontroli emisji spalin. Nowe jednostki napędowe łączą w sobie szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych zapewniających radykalną redukcję emisji zanieczyszczeń, a jednocześnie charakteryzują się równie niskim zużyciem paliwa, jak silniki Scania Euro 5.

Mówi Martin Lundstedt, wiceprezes odpowiedzialny za sprzedaż i marketing:
– Jesteśmy dumni, że możemy już teraz udostępnić to wyjątkowe dzieło inżynierii. Nowe jednostki napędowe oferują równie wysokie osiągi i niskie zużycia paliwa, jak ich odpowiedniki Euro 5.

– Silniki te umożliwiają użytkownikom pójście o krok dalej i zainwestowanie w najbardziej proekologiczną technologię dostępną na rynku,  odnosząc przy tym realne korzyści w postaci niższych opłat drogowych i innych ulg, które z czasem mogą być wprowadzane przez władze. Ponadto, pojazdy spełniające najnowszą normę emisji spalin zachowają wyższą wartość przy odsprzedaży.

Norma Euro 6 stanowi radykalny krok w redukcji dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń,  ograniczając emisję tlenków azotu i cząstek stałych do około jednej piątej wartości określonych normą Euro 5. Ponadto, procedurę testową rozszerzono o obowiązek zliczania cząstek stałych, co w praktyce oznacza, że emisja tego składnika spalin będzie jeszcze niższa – około jednej szóstej poziomu Euro 5.

Mówi Jonas Hofstedt, wiceprezes Scania Powertrain Development:

– Całość prac rozwojowych Scania wykonała we własnym zakresie. Połączyliśmy wszystkie nowe techniki opracowane przez nas w ciągu ostatnich lat: recyrkulację spalin, turbosprężarkę o zmiennej geometrii, wysokociśnieniowy układ wtryskowy Common Rail, selektywną redukcję katalityczną i filtrowanie cząstek stałych. Połączyliśmy również nasze własne układy sterowania silnikiem i kontroli emisji zanieczyszczeń w jeden zintegrowany system.

– Dołożyliśmy wszelkich starań, aby uniknąć jakichkolwiek kompromisów pod względem zużycia paliwa. Klienci przekonają się, że ekonomika paliwowa, własności trakcyjne i reakcje nowych silników są na identycznym poziomie, jak w naszych jednostkach napędowych Euro 5 – konkluduje Hofstedt.

Norma Euro 6 wchodzi w życie w Unii Europejskiej i kilku sąsiadujących z nią krajach 31 grudnia 2012 r. w przypadku nowo wyprodukowanych pojazdów i rok później w przypadku pojazdów nowo rejestrowanych.

Dopuszczalne poziomy emisji są następujące.
Tlenki azotu     0,4 g/kWh (2 g/kWh w przypadku Euro 5 ).
Cząstki stałe:     0,01 g/kWh (0,02/0,03 g/kWh, zależnie od cyklu testowego, w przypadku Euro 5).
Liczba cząstek stałych:    6,00x 1011 cząstek/kWh (cykl badań w stanach przejściowych).
8,00 x 1011 cząstek/kWh (cykl badań w stanach stacjonarnych)
Tak więc dopuszczalna liczba cząstek stałych wynosi odpowiednio: 600 lub 800 miliardów cząstek na kilowatogodzinę (kWh). Jedna kilowatogodzina odpowiada energii zużywanej w ciągu około 30 s przez 40-tonowy zestaw drogowy jadący z typową prędkością podróżną. W przypadku Euro 5 nie ma obowiązku zliczania cząstek, jednak szacuje się, że ich liczba została zredukowana o około 99%.

Euro 6 stanowi pierwszy krok w kierunku wdrożenia ogólnoświatowych zharmonizowanych norm emisji spalin, które obowiązywałyby w Europie, Ameryce Północnej i Japonii, a to z kolei ułatwiłoby koordynację i opracowywanie przyszłych norm. Poziomy emisji Euro 6 są zbliżone do tych wprowadzonych w USA (EPA10) i Japonii (Post NLT) z początkiem 2010 r. Euro 6 jest pierwsza normą, która przewiduje certyfikację silników według cyklu WHDC (ogólnoświatowy zharmonizowany cykl badań).


 

Katagoria: ciężarówki
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.