Select Page


Scania: Nowe rozwiązania odpowiedzią na nowe potrzeby klientów


 


Wspólnie z użytkownikami pojazdów na kilku kontynentach Scania rozwija nowe sposoby wspierania ich działalności. Współpraca ta koncentruje się na dyspozycyjności, która ma decydujący wpływ na rentowność.

W ramach intensyfikacji działań dotyczących wywrotek, a także przemysłu wydobywczego i leśnego, Scania nawiązuje ze swoimi klientami współpracę, mającą na celu znaczne zwiększenie skali możliwych przychodów i rentowności. Chodzi o rozszerzenie i uatrakcyjnienie kompleksowej oferty, obejmującej pojazdy i usługi, poprzez przełamanie tradycyjnych ograniczeń i jej precyzyjne dostosowywanie do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika pojazdu.

Coraz aktywniejsi na rynku stają się klienci nowych kategorii, o nowych oczekiwaniach w obszarze współpracy z dostawcami. Na przykład, duże międzynarodowe koncerny górnicze i budowlane wymagają zapewnienia pełnej obsługi serwisowej na miejscu swojego planowanego działania, często na terenach pozbawionych jakiejkolwiek infrastruktury, w innych krajach, a nawet innych kontynentach.

Aby jak najskuteczniej wspierać swoich klientów, Scania wykorzystuje wiele różnych, własnych koncepcji obsługi serwisowej, w celu uzupełnienia niezliczonych możliwości wynikających z modułowego systemu produktów Scania i tworzenia rozwiązań dostosowanych do zarówno tradycyjnych, jak i nowych wymagań:

·Możliwość uzgodnienia wymaganego poziomu dyspozycyjności, np. 95 lub 98%, który Scania może zapewnić za pośrednictwem usługi Scania Assistance albo poprzez całodobową dostępność personelu serwisowego w stacji obsługi Scania lub w siedzibie klienta.

·Możliwość zawierania kontraktów na profilaktyczną wymianę podzespołów, jako dodatkowej gwarancji dyspozycyjności.

·Możliwość przejęcia przez Scania odpowiedzialności za obsługę techniczną i naprawy kompletnego pojazdu, wraz z zabudową, wyposażeniem, przyczepą, oponami, a nawet pojazdów innych niż Scania marek. Działanie to może wymagać przejęcia na własność, zapewnienie załogi lub bieżącego kierowania pracą warsztatu należącego do klienta.

·Możliwość dostosowania harmonogramów przeglądów do godzin pracy klienta; obsługa techniczna może odbywać się np. w czasie, gdy pojazdy nie pracują.

·Możliwość dostosowania zakresu obsługi technicznej do warunków użytkowania pojazdów.

·Możliwość zorganizowania w ciągu około trzech miesięcy dedykowanej, dostosowanej do lokalnych potrzeb stacji obsługi w odległej lokalizacji, wraz z zapewnieniem odpowiedniego personelu.

·Możliwość dostawy zespołów prądotwórczych Scania oraz zapewnienia autobusów do przewozu pracowników. Umowa może obejmować obsługę techniczną silników Scania napędzających maszyny budowlane.

·Usługi serwisowe i części mogą być dostarczane albo za pośrednictwem istniejącej sieci serwisowej Scania, obejmującej blisko 1600 punktów serwisowych na całym świecie, albo za pośrednictwem lokalnych stacji obsługi organizowanych w miejscach prowadzenia działalności przez klientów.

·Ograniczeniu przestojów sprzyjają także efektywny system dystrybucji części na całym świecie oraz modularyzacja produktów, skutkująca wzajemną wymiennością wielu części i podzespołów i mniejszą potrzebą zamawiania unikatowych elementów.

Jednak utrzymywanie pojazdów w doskonałym stanie technicznym to tylko jeden z aspektów minimalizacji ryzyka operacyjnego. Równie ważna jest praca z kierowcami:

·Instruktorzy Scania mogą przeszkolić kierowców w miejscu ich pracy i w ich języku ojczystym, a samo szkolenie może koncentrować się na specyficznych umiejętnościach, wymaganych w danym rodzaju zadań transportowych. Rezultaty: poprawa bezpieczeństwa, mniejsza liczba uszkodzeń pojazdów i niższe zużycie paliwa.

·Okresowe szkolenia uzupełniające i bezpośrednie udzielanie kierowcom wskazówek, w celu utrwalenia nabytych umiejętności.

·Ciągłe monitorowanie poszczególnych pojazdów i kierowców w celu wczesnej identyfikacji i korygowania złych nawyków lub pogarszających osiągów, a także analizowanie wydajności całej floty pojazdów. Wszystko to wchodzi w zakres oferty Scania dotyczącej zarządzania flotą.

Właściwa specyfikacja pojazdu może zostać opracowana jedynie w ramach ścisłej współpracy z klientem:

·Przed ustaleniem ostatecznej specyfikacji inżynierowie sprzedaży wspólnie z klientem analizują szczególne warunki eksploatacji pojazdu.

·Istnieje możliwość powołania specjalnego zespołu technicznego, który opracuje nową, indywidualną konfigurację i wyprodukuje krótką serię pojazdów, precyzyjnie dostosowanych do wymagań danego klienta.

·Pojazdy mogą być dostarczane w dowolnym poziomie kompletacji: od „gołego” podwozia, poprzez podwozie z dużą liczbą modyfikacji ułatwiających i przyspieszających zabudowę, aż do pojazdu kompletnego, który może natychmiast zostać przekazany do użytkowania.

·Klientom chcącym zminimalizować swoje oddziaływanie na środowisko możemy zaoferować – w ramach koncepcji znanej jako „Ecolution by Scania” – specjalne konfiguracje pojazdów, harmonogramy obsługi technicznej oraz programy szkoleń i indywidualnej pomocy kierowcom, umożliwiające trwałe zachowanie proekologicznych osiągów pojazdów i umiejętności nabytych przez kierowców.

Scania jest znana z tego, że nigdy nie wchodzi na nowy rynek lub w nowy jego segment bez wcześniejszego zagwarantowania swoim klientom dostępu do części i usług serwisowych. Sieć serwisowa Scania działa według jednolitych standardów dotyczących umiejętności pracowników, warunków pracy, ochrony środowiska, asortymentu części i narzędzi itp. Rezultatem takiego podejścia są zaangażowane zespoły pracowników, potrafiące nawiązywać dobre relacje z klientami na całym świecie.

Wszystko to razem tworzy solidną bazę dla dalszej ekspansji Scania na światowych rynkach.


 

Katagoria: ciężarówki
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.