Select Page


Smartfon na kołach: inteligentne ciężarówki przyszłości


T2015_0513
 

Dostosowany do indywidualnych wymagań, przewidujący i zawsze gotowy do jazdy. Inteligentny samochód ciężarowy przyszłości bardziej przypomina smartfon na kołach, niż tradycyjny pojazd samochodowy.

– Za kilka lat zrewolucjonizuje on wydajność transportu – mówi Hayder Wokil, dyrektor ds. jakości i dyspozycyjności w Volvo Trucks.

Obecnie po drogach Europy porusza się blisko 175 000 skomunikowanych  samochodów ciężarowych Volvo. Część z nich już dziś przesyła dane dotyczące terminów wymaganej obsługi technicznej i potrzeb serwisowych, a nawet może być zdalnie administrowana. Jednak to dopiero początek.
– W nadchodzących latach samochód ciężarowy będzie w stanie autonomicznie monitorować swój stan techniczny w czasie rzeczywistym, co ułatwi i przyśpieszy obsługę serwisową. W rezultacie, wzrośnie ogólna wydajność pracy: kierowców, stacji obsługi i firm transportowych – mówi Hayder Wokil, dyrektor ds. jakości i dyspozycyjności w Volvo Trucks.

Łatwiejsze stanie się również administrowanie stacją obsługi, dzięki możliwości wcześniejszego rezerwowania czasu obsługi, mechaników o kwalifikacjach odpowiednich do wykonania danych czynności oraz zamawiania potrzebnych części. Wizyta samochodu ciężarowego w serwisie będzie okazją do wykonania wszelkich niezbędnych napraw, z uwzględnieniem planu pracy pojazdu.
– Obsługa serwisowa zostanie zsynchronizowana z harmonogramem transportu i wyznaczona w najbliższym punkcie serwisowym, tak aby wykorzystać czas, gdy pojazd planowo pozostaje wyłączony z użytkowania, np. w nocy lub w czasie, gdy kierowca odbywa wymaganą przepisami przerwę. Ponadto, dzięki stałej łączności z pojazdem pojawi się możliwość zdalnego usuwania niektórych usterek – relacjonuje Hayder Wokil.

Cechą samochodu ciężarowego przyszłości będzie także większa wszechstronność. W miarę rozwoju potencjału komunikacyjnego samochodów ciężarowych, możliwe stanie się modyfikowanie ich konfiguracji pod kątem konkretnych zadań transportowych, co z kolei doprowadzi do wzrostu efektywności użytkowania.

– Nowa generacja samochodów ciężarowych będzie jeszcze bardziej spersonalizowana, udostępniając chociażby funkcję modyfikacji niektórych cech, zależnie od potrzeb użytkownika i stylu jazdy, a także pojedynczych zadań transportowych – wyjaśnia Hayder Wokil.

Jednym z zasadniczych warunków wykorzystania zalet zdalnej komunikacji jest zgromadzenie jak największej ilości danych.

Jak wyjaśnia Per Adamsson, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Volvo Group Telematics, współczesne samochody ciężarowe powtarzają trend, jaki przed kilku laty został zapoczątkowany w branży smartfonów. Ukuto nawet wyrażenie „ewolucja smartfona na kołach”.
– W najbliższej przyszłości samochody ciężarowe zyskają możliwość komunikowania się z innymi użytkownikami dróg, np. rowerzystami korzystającymi z kasków wyposażonych w moduły zdalnej łączności, w celu minimalizowania ryzyka wypadków i nieplanowanych przestojów – wyjawia Per Adamsson.
– Dzięki bezprzewodowej komunikacji samochód ciężarowy będzie w stanie autonomicznie monitorować ruch drogowy i wybierać najbardziej efektywną trasę, pozwalającą ominąć korki uliczne i roboty drogowe.

Niemniej jednak, mimo że wiele technologii potrzebnych do budowy samochodu ciężarowego przyszłości jest dostępnych już dziś, upłynie jeszcze trochę czasu, zanim ten futurystyczny scenariusz zostanie urzeczywistniony.
– Największym wyzwaniem jest opracowanie ogromnej ilości danych, jakie pozyskujemy z naszych pojazdów. Urzeczywistnienie nowej wizji wymaga również dalszych inwestycji w globalną infrastrukturę – podsumowuje Hayder Wokil.

Obejrzyj film na kanale Volvo Trucks na YouTube: https://youtu.be/ERWeo02fTyI


 

Katagoria: ciężarówki
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 4 lata temu.