Select Page


Volvo: Dostawy samochodów ciężarowych do końca czerwca 2011


 

Globalne dostawy Volvo Trucks do końca czerwca 2011 r. były o 72% wyższe, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Łącznie, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku koncern Volvo Trucks dostarczył 54 566 samochodów ciężarowych, co stanowi wzrost o 72% w stosunku do tego samego okresu w roku 2010. Firma odnotowała wzrost dostaw na wszystkich głównych rynkach.  

Do końca czerwca br., dostawy w Europie zamknęły się na poziomie 23 674 pojazdów, co oznacza wzrost o 93% w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy roku 2010. Bardzo pozytywny trend wielkości dostaw odnotowano na wielu ważnych rynkach, takich jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania, gdzie w ciągu roku Volvo Trucks zyskało nowe udziały rynkowe. Ten pozytywny rozwój wielkości dostaw w ciągu pierwszej połowy bieżącego roku stał się udziałem również innych europejskich rynków, takich jak np. Hiszpania.

Dostawy samochodów ciężarowych w Europie Wschodniej nadal rosły i w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2011 roku były o 170% wyższe, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szczególnie pozytywnie rozwijały się wielkości dostaw w Rosji i w Polsce.

Dostawy w Ameryce Północnej do końca czerwca 2011 roku, łącznie osiągnęły poziom 10 633 sztuk dostarczonych pojazdów, co stanowi wzrost o 139 % w porównaniu do tego samego okresu w roku 2010.

W Ameryce Południowej Volvo Trucks nadal umacniało swoją pozycję rynkową. Do końca czerwca 2011, dostawy Volvo Trucks w tym regionie wyniosły 11 810 szt. pojazdów, co oznacza wzrost o 33% w stosunku do ich ubiegłorocznego, wysokiego już poziomu.


 

Katagoria: ciężarówki
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.