Select Page


Volvo: Nowy wymiar obsługi zapobiegawczej


T2015_0261
 

Liczbę nieplanowanych przestojów samochodu ciężarowego można zredukować o 80 procent. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Volvo Trucks. Celem długofalowym zaś jest całkowite ich wyeliminowanie. Jednym z głównych argumentów na poparcie tej tezy jest spodziewane upowszechnienie się modułów komunikacyjnych w samochodach ciężarowych – rozwiązań, które nadają obsłudze zapobiegawczej całkowicie nowy wymiar.

Nieplanowany przestój jest jedną z najbardziej problematycznych kwestii dla firmy transportowej. Poza przysporzeniem kłopotów kierowcy, generuje dodatkowe straty w postaci kosztów naprawy, utraconych dochodów z działalności transportowej i, w najgorszym przypadku, uszczerbku na reputacji klienta.

 

 

– Jako że branża transportowa funkcjonuje już i tak na bardzo niskich marżach, nieplanowane przestoje mocno uderzają w przewoźników. Dlatego musimy lepiej zrozumieć, czym te przestoje są powodowane oraz pomagać klientom i kierowcom osiągać większą wydajność, a więc także rentowność – mówi Hayder Wokil, dyrektor ds. jakości i dyspozycyjności w Volvo Trucks.

Żeby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie możliwości wspierania firm transportowych w podnoszeniu wydajności pracy, Volvo Trucks przeprowadziło zakrojone na szeroką skalę badanie, obejmujące analizę parametrów eksploatacyjnych pozyskanych z 3500 samochodów ciężarowych i gromadzonych przez okres ponad 5 lat. Te cenne dane statystyczne pozwoliły na wykonanie zaawansowanych symulacji i opracowanie różnorodnych potencjalnych scenariuszy serwisowych, umożliwiających zbadanie jak, dlaczego i kiedy dochodzi do nieplanowanych przestojów. Celem było znalezienie sposobów na uniknięcie nieplanowanych przestojów.

– Badanie jednoznacznie wykazało, że możliwość monitorowania sposobu użytkowania samochodu ciężarowego i stanu jego kluczowych podzespołów zwiększa skuteczność planowania obsługi technicznej. Uważamy, że wykonywana na czas i dostosowana do potrzeb obsługa serwisowa pozwoli nam zmniejszyć liczbę nieplanowanych przestojów samochodu ciężarowego o 80 procent – wyjaśnia Hayder Wokil.

 

 

Skomunikowane samochody ciężarowe sposobem na całkowite wyeliminowanie nieplanowanych przestojów
Jednym z zasadniczych warunków ograniczenia liczby nieplanowanych przestojów jest zdolność do przewidywania potrzeb serwisowych poszczególnych samochodów ciężarowych, a następnie dostosowywania do nich harmonogramu i zakresu obsługi serwisowej. Jest to możliwe dzięki dostępnej we współczesnych pojazdach funkcji bezprzewodowej komunikacji ze stacją obsługi.

– Na przykład, mechanik może zdalnie i w czasie rzeczywistym monitorować sposób użytkowania pojazdu, planować obsługę techniczną na długo wcześniej, zanim coś się zepsuje, czy też z wyprzedzeniem zamawiać części zamienne. Co więcej, terminy obsługi mogą być na bieżąco korygowane, na przykład odraczane, jeżeli okaże się, że podzespoły zużywają się w tempie wolniejszym od zakładanego – a to z kolei oznacza oszczędność czasu zarówno dla firmy transportowej, jak i kierowcy – informuje Hayder Wokil.

 

Mimo, że Volvo Trucks dokonało dużego postępu w tej dziedzinie, Hayder Wokil ma wrażenie, że rozwój obsługi zapobiegawczej znajduje się wciąż w swoim początkowym stadium.

– Dostrzegamy ogromny potencjał w tym obszarze. Skomunikowane pojazdy torują drogę do całkowitego wyeliminowania nieplanowanych przestojów w przyszłości – konkluduje Hayder Wokil.

 

 

Fakty

Nieplanowane przestoje

Samochód ciężarowy nie jest w stanie wykonać zaplanowanego zadania transportowego z powodu awarii. Stanowi przeciwieństwo pojazdu, który jest gotowy do realizacji zadania (czyli jest „dyspozycyjny”).
Przeprowadzone przez Volvo Trucks badanie ujawnia, że w przypadku europejskiej firmy transportowej przeciętny koszt nieplanowanego przestoju wynosi 1000 euro (kwota ta obejmuje tylko koszty bezpośrednie: holowanie i naprawy, opłaty administracyjne, ewentualne mandaty i grzywny i utracony dochód; nie obejmuje strat w postaci uszkodzeń ładunku czy utraty dochodów wskutek zrujnowania reputacji).

 

Sposób przeprowadzenia badania:

Badanie (ocena i symulacja) zostało przeprowadzone przez departament Advanced Technology & Research (ATR) Grupy Volvo, który opracowuje m.in. rozwiązania w dziedzinie dyspozycyjności i obsługi posprzedażnej.
Dane wejściowe stanowiły rzeczywiste parametry eksploatacyjne 3500 samochodów ciężarowych, pozyskane w okresie ponad 5 lat. Każdy pojazd z badanej grupy przejeżdżał ponad 120 000 km rocznie.

Na postawie tych danych wykonano symulacje w celu znalezienia sposobów na uniknięcie nieplanowanych przestojów.
Przykłady danych wejściowych: sposób użytkowania pojazdu wyrażony liczbą awarii, np. hamulców, powodujących przestoje.

 

Skomunikowane samochody ciężarowe:

Określenie to oznacza możliwość zdalnej komunikacji z pojazdem.
Stwarzają szeroki wachlarz nowych możliwości: dla właścicieli firm transportowych, kierowców, stacji obsługi i ogółu społeczeństwa, dotyczących wzrostu wydajności w branży transportowej, poprawy płynności ruchu drogowego i zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne.

Na łączności z pojazdami bazuje szereg Usług Volvo Trucks w obszarach takich jak zarządzanie transportem, zarządzanie zużyciem paliwa i zapewnianie dyspozycyjności.

Volvo FH16, Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX oraz serie Volvo VN, VHD i VM – dla wszystkich tych pojazdów są dostępne usługi zdalne Volvo Trucks.

 

Źródło

 


 

Katagoria: ciężarówki
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 4 lata temu.