Select Page


Volvo Trucks: Jak powstaje ultranowoczesny samochód ciężarowy


 

Wiosną bieżącego roku z bram fabryki zaczęły wyjeżdżać pierwsze seryjnie wyprodukowane nowe samochody ciężarowe Volvo FH, dostarczane klientom w całej Europie. Ale jak powstaje ten ultranowoczesny pojazd? Jak zaawansowane technicznie systemy elektroniczne i inne podzespoły łączą się w sprawnie działającą całość i jak udaje się zagwarantować najwyższą jakość? Volvo Trucks zaprasza w podróż od pomysłu do gotowego produktu.
Nowe Volvo FH zostało nazwane „samochodem ciężarowym nowej generacji”. Jonas Nordqvist, menedżer ds. cech i rentowności produktu w departamencie planowania strategicznego w Volvo Trucks, wyjaśnia, co to tak naprawdę oznacza.

– Można powiedzieć, że ultranowoczesny samochód ciężarowy musi spełniać wszystkie warunki piętrowego równania. Musi spełniać zarówno wymagania klientów, jak i oczekiwania społeczeństwa, skutecznie łącząc w sobie nowoczesną technologię z cechami takimi jak jakość, komfort kierowcy, małe oddziaływanie na środowisko i bezpieczeństwo – wyjaśnia Jonas Nordqvist.
Projektowanie nowoczesnego samochodu ciężarowego zaczyna na długo przed momentem, w którym istotna zaczyna być kwestia jego produkcji. Każdy aspekt tego procesu, od początku do końca, jest nacechowany pragnieniem zapewnienia jak najwyższej jakości. Dogłębna analiza klientów, społeczeństwa i konkurencji pokazuje wymagania, jakie nowy model musi spełnić. Analizowany jest również rynek w celu zidentyfikowania innowacji technicznych, które można by wprowadzić do nowego produktu. Uzyskane w ten sposób dane stanowią podstawę do sformułowania szczegółowych założeń określających właściwy sposób budowy nowoczesnego samochodu ciężarowego.

Produkcja – czynnik decydujący
Gdy tylko zostaną ustalone założenia projektowe, przychodzi pora na kolejne wyzwanie: przekształcenie idei w rzeczywistość. Do osiągnięcia celu konieczna jest współpraca pomiędzy działami firmy, w ramach której wszyscy, od projektantów i konstruktorów po pracowników produkcji, od samego początku współdziałają ze sobą.
– Jednym z najważniejszych parametrów w procesie opracowywania całkowicie nowego samochodu ciężarowego są techniczne możliwości jego produkowania. Oczywistym jest, że decydujące znaczenie ma ergonomia, efektywność i powtarzalność procesu produkcji. Wszystko ma bowiem związek z zapewnieniem wysokiej jakości – mówi Jonas Borqvist.

Dlatego fakt, że seryjna produkcja nowego Volvo FH idzie pełną parą, a także, że pierwsze egzemplarze tych pojazdów docierają już do klientów, zwiastuje nie tylko początek czegoś nowego. Zwiastuje także koniec długiego okresu badań i rozwoju. Podczas opracowywania nowego produktu europejskie fabryki Volvo w Szwecji, Rosji i Belgii, blisko współpracowały z inżynierami. Równolegle tworzyły dokumentację dotyczącą zarówno niezbędnej modernizacji fabryk w zakresie zarówno nowego oprzyrządowania, jak i nowych umiejętności.

– To całkowicie nowa kabina i całkowicie nowy samochód ciężarowy. Ponieważ ani jeden element karoserii nie został przetransponowany z poprzedniego modelu, pojawiły się nowe wymagania, jakim musieli sprostać nasi pracownicy, a także nasze oprzyrządowanie – relacjonuje Hans Elmqvist, menedżer ds. produkcji nowego Volvo FH w europejskich fabrykach Volvo.

Inwestycje w zakładach produkcyjnych
Ultranowoczesny samochód ciężarowy wymaga ultranowoczesnego oprzyrządowania produkcyjnego. Jedną z ważniejszych inwestycji z tym związanych są nowe prasy, wykorzystywane do produkcji wszystkich paneli kabiny.
– Unikatową cechą nowego Volvo FH jest fakt, że wiele jego elementów tłoczymy w pięcioetapowym procesie. Chodzi o zapewnienie właściwej geometrii – im więcej razy blacha jest ściskana, tym poszczególne części lepiej do siebie pasują, co ułatwia montaż kabiny – wyjaśnia Hans Elmqvist.
Kolejną poważną inwestycją był zakup 56 nowych robotów przemysłowych w celu zwiększenia wydajności produkcji. Ponadto, automatyzacja pozwala zagwarantować konsekwentną, wysoką jakość każdego wyprodukowanego pojazdu. Przykładem jest wklejanie szyb. Szyby wklejane mają dwie zalety: stanowią element konstrukcyjny kabiny, przez co zapewnia ona większy poziom bezpieczeństwa, a sam proces wklejania jest bardziej efektywny i gwarantuje jeszcze wyższą jakość niż dotychczas stosowane rozwiązanie.

Rozwój produktu na pilotażowych liniach produkcyjnych
Innym ważnym zadaniem fabryk było uczestniczenie w opracowywaniu nowego samochodu ciężarowego. Żeby móc je wypełnić bez zakłócania bieżącej produkcji, w dwóch szwedzkich fabrykach Volvo, w Tuve i Umea, utworzono pilotażowe linie produkcyjne. Możne je opisać jako miniaturowe repliki seryjnych operacji montażu pojazdów. Tam testowano nowe oprzyrządowanie i doskonalono nowe metody pracy. Zasadniczym celem było przekształcenie teorii w praktykę, ustalenie najlepszego procesu montażu, sprawdzenie, czy potokowa produkcja pojazdu jest w ogóle możliwa i czy jest możliwa przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez inżynierów.
– Podobnie jak postępuje się z układem krążenia u człowieka, sprawdzaliśmy cały ciąg technologiczny i montowane pojazdy w celu upewnienia się, czy linia funkcjonuje jak należy. Próbna produkcja na liniach pilotażowych jest ważnym elementem procesu zapewniania jakości – kontynuuje Hans Elmqvist.
Pilotażowe linie produkcyjne posłużyły także do przeszkolenia montażystów z fabryk w Szwecji i innych krajach. W ciągu ostatnich kilku lat główni montażyści z całego świata pracowali wespół z twórcami pojazdu, żeby poznać sposób montażu nowego samochodu ciężarowego. Gdy nadszedł czas przeniesienia produkcji na linię główną, przeszkoleni montażyści mogli przekazać nabytą wiedzę współpracownikom w swoich fabrykach, zarówno w Szwecji, jak i innych krajach.
– Jesteśmy przygotowani w najdrobniejszych szczegółach, w dużej mierze dlatego, że jest to dość skomplikowany samochód ciężarowy. Ale dzięki temu będziemy w stanie bardzo szybko uruchomić produkcję o gwarantowanej jakości także gdzie indziej. Nowe Volvo FH jest produktem globalnym – mówi Hans Elmqvist.

Bardziej ergonomiczny montaż
Ultranowoczesność to cecha nie tylko nowego modelu pojazdu i nowo opracowanego oprzyrządowania fabryk.
Pilotażowe linie produkcyjne pozwoliły także na opracowanie prostszych i bardziej ergonomicznych procedur roboczych. Mimo że sam produkt jest bardziej skomplikowany, uproszczone i bardziej inteligentne rozwiązania montażowe sprawiły, że nowy samochód ciężarowy jest łatwiejszy w budowie, w porównaniu z poprzednim modelem. Przykładem może być podwozie, które obecnie jest uzbrajane w pozycji odwróconej, w której to łatwiejszy jest dostęp do poszczególnych podzespołów.
– Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że wszystkie te ulepszenia w produkcji przekładają się na korzyści dla klientów. Lepsze warunki pracy prowadzą do wzrostu jakości. Jeżeli łatwo jest coś zmontować, łatwo jest również zrobić to prawidłowo – podsumowuje Hans Elmqvist.

Produkcja nowego Volvo FH
Równolegle z pracami nad nowym Volvo FH modernizowano przyszły proces jego produkcji. Opracowano m.in. metodę montażu podwozia w pozycji odwróconej,zapewniającą większą ergonomię pracy. Szyby są wklejane w celu nadania kabinie większej wytrzymałości. Wszystkie wiązki elektryczne dochodzące do kabiny są poprowadzone po prawej stronie podwozia, podczas gdy lewą stronę jego zarezerwowano dla przewodów pneumatycznych – wszystko po to, by ułatwić montaż.

Pilotażowe linie produkcyjne
Szwedzkie pilotażowe linie produkcyjne w fabrykach w Umea i Tuve są miniaturowymi replikami głównej linii montażowej. Utworzono je w celu zarówno rozwoju produktu, jak i przeszkolenia montażystów przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. W obydwu przypadkach chodziło o zapewnienie wysokiej jakości produktu finalnego bez zakłócania bieżącej produkcji w fabrykach.

Czy wiesz że…
… przetworzenie rolki stali na ultranowoczesny samochód ciężarowy zajmuje około 5 dni?
… kabina przechodzi przez około 350 par rąk, zanim zostanie całkowicie zmontowana?
… do pomalowania Volvo FH potrzeba 3,8 litra lakieru?
… każdy tłocznik waży od 25 do 30 ton?
… do zmontowania ultranowoczesnego samochodu ciężarowego wykorzystuje się 2790 śrub?
… nowe Volvo FH waży od 7500 do 12 500 kg (zależnie od specyfikacji)?


 

Katagoria: ciężarówki
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.