Select Page


Volvo: dłuższe zestawy drogowe korzystniejsze dla środowiska


 

Sprawozdanie z półmetka badań potwierdza, że dłuższe zestawy drogowe do przewozu dłużycy drzewnej, testowane w ramach projektu „One More Pile” (‘O jeden stos więcej’), mogą zapewnić redukcję emisji dwutlenku węgla w transporcie leśnym o nieco ponad 20 procent.

Leśnictwo stoi przed dużym wyzwaniem, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. W samej tylko Szwecji, samochody ciężarowe przewożą corocznie 70 milionów metrów sześciennych drewna. Na jedno z możliwych rozwiązań zwraca uwagę projekt „One More Pile” (ETT), w którym uczestniczy Volvo Trucks. Projekt ten obejmuje serię testów praktycznych z dłuższymi, niż standardowe zestawami drogowymi, transportującymi cięższy ładunek dłużycy drzewnej.

– Projekt „One More Pile” jest całkowicie zgodny ze strategią Volvo Trucks, dotyczącą osiągnięcia zrównoważonego poziomu emisji zanieczyszczeń i większego uniezależnienia się od paliw kopalnych. Niższe zużycie paliwa nie tylko jest korzystne dla środowiska, ale także zwiększa rentowność naszych klientów – mówi Lennart Pilskog, dyrektor ds. public affairs w Volvo Trucks.

Rezultaty przedstawione w sprawozdaniu z półmetka projektu potwierdzają wcześniejsze oczekiwania: w porównaniu z konwencjonalnymi pojazdami do przewozu dłużycy drzewnej, transport zestawami „One More Pile” pozwala obniżyć emisję dwutlenku węgla o 20 procent. Podobnej redukcji ulega również emisja innych składników toksycznych. Z testów wynika, że zaletą zestawu drogowego „One More Pile” jest nie tylko mniejszy wpływ na środowisko. Jest on także bezpieczny dla ruchu drogowego i opłacalny w eksploatacji. Pod względem zdolności pokonywania przeszkód terenowych, stateczności i skuteczności hamowania nie różni się niczym od samochodów ciężarowych aktualnie wykorzystywanych w transporcie leśnym.

Nadal pozostaje do wykonania szereg testów. Planuje się m.in. wypróbowanie pojazdów testowych w regularnej eksploatacji w innych regionach Szwecji.

Wyniki zostały przedstawione 13 stycznia podczas Skandynawskiego Forum Transportowego, dorocznej konferencji branży transportowej krajów skandynawskich.

Fakty
Zestaw drogowy „One More Pile” ma długość 30 m i transportuje 65 ton dłużycy drzewnej. Obecnie wykorzystywane w krajach UE zestawy drogowe do przewozu drewna podlegają ograniczeniu długości do 18,75 m (z wyjątkiem Szwecji i Finlandii, gdzie maksymalna dopuszczalna długość takich zestawów wynosi 24 m). Dopuszczalna masa całkowita zestawu drogowego wynosi od 40 do 44 ton.

Testy praktyczne jednego zestawu „One More Pile” rozpoczęto w styczniu 2009 r. Dotychczas, zestaw ten pokonał 525 000 kilometrów i przetransportował ponad 100 000 ton dłużycy drzewnej pomiędzy Överkalix i Pitea w północnej Szwecji.

Projekt „One More Pile” jest wspólnym przedsięwzięciem szwedzkiego Instytutu Badawczego Leśnictwa, Szwedzkiej Dyrekcji Dróg, Volvo Trucks, Parator, Szwedzkiej Federacji Przemysłu Leśnego, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra Skogsägarna, Szwedzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych i Krajowego Stowarzyszenia Zarządców Dróg Prywatnych.


 

Katagoria: ciężarówki
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.