Select Page


Fliegl: Trzecia generacja systemu kłonicowego Vario


 

Wiosną 2009 Fliegl przedstawił prototyp naczepy do przewozu mat stalowych z certyfikowanym systemem zabezpieczenia ładunku. System kłonicowy Vario składa się z przesuwanych bocznie kłonic, które mogą być dopasowane do  szerokości maty stalowej.

Oprócz kłonic ładunek jest zabezpieczany przez przesuwaniem się do tyłu i do przodu  przez trzy portale. Składają się one z dwóch kłonic wkładanych i jednej belki poprzecznej, która również może być dopasowana do szerokości maty i umocowana kłonicą.

Po trzymiesięcznej fazie prób, doświadczenia i opinie przewoźników złożyły się na drugą generację naczepy do przewozu mat stalowych.  System kłonicowy Vario został zoptymalizowany, jego elementy stały się stabilniejsze, a obsługa bardziej komfortowa. Naczepa, która w razie potrzeby może być użyta jako zwykła platforma, weszła do produkcji seryjnej.

Pod koniec 2009 roku  naczepa została sprawdzona przez neutralnego eksperta naczep i przyczep, a  następnie podwójnie przez niego certyfikowana. Rainer Köbl z biura ekspertów GTÜ Köbl w Knetzgau doszedł do wniosku, że pojazd na podstawie warunków technicznych i cech konstrukcji umożliwia szybki i bezpieczny załadunek mat stalowych i innych towarów: „System kłonicowy Vario zapewnia dużą elastyczność. Kłonice są wstawiane różnorodnie, na zewnątrz i co jest nietypowe –  wewnątrz. W ten sposób można zabezpieczyć materiał, który jest węższy niż powierzchnia ładunkowa. Przewoźnik nie musi męczyć się z pasami do mocowania, co często związane jest z ryzykiem. Ekspert chwalił także linowe zamocowania, które zlokalizowane są poniżej ramy. W ten sposób punkty mocowania nie są przykryte przez ładunek. Liny stalowe w porównaniu do pasów napinających zapewniają większe siły dla bezpieczeństwa ładunku i są one bezpieczne w używaniu . Rainer Köbl porównał naczepę Fliegla do przewozu mat stalowych z produktami innych producentów i nazwał ją „bardzo dobrym rozwiązaniem. Według mnie na rynku nie ma porównywalnego systemu”.

Teraz Fliegl zaprezentował trzecią generację swojej naczepy do przewozu mat stalowych, w której system kłonicowy Vario zapewnia jeszcze więcej możliwości zabezpieczenia ładunku oraz większy komfort obsługi.

Dzięki nowym kłonicom przesuwnym szerokość wewnętrzna wynosi 3 m, a nie 2,82 m. Pomiędzy 2,2 m a 3 m można taktować co 10 cm. Jak dotąd kłonice przy za/ rozładunku można wyciągnąć maksymalnie do 3,5 m.

Zamiast ośmiu naczepa posiada teraz dziewięć kołowrotów linowych do zabezpieczenia ładunku, przy czym pierwszy z przodu po lewej stronie jest wpuszczony w ramę zewnętrzną, pozostałe znajdują się jak zwykle pod naczepą. Dzięki dodatkowemu kołowrotowi zmniejszył się odstęp pomiędzy linami – to kolejny plus dla bezpieczeństwa transportu.

Do pełnego wyposażenia naczepy z kłonicami Vario należą cztery listwy poprzeczne . Nowa generacja modelu dysponuje też czterema pojedynczymi kieszeniami kłonicowymi. W ten sposób kierowca może wetknąć pośrodku platformy 8 kłonic  np. dla transportu tarcicy.

Wszystkie kłonice Vario są teraz tak samo skonstruowane, co upraszcza montaż systemu. Poza tym kłonice mogą być używane w całej swojej długości, czy wysokości 1,80m (dla mat stalowych i tarcicy), jak również częściowo dla transportu niższych ładunków.  Do tego kłonice zostały podzielone powyżej 1200mm, tak że odcinek końcowy o długości 600 mm może być bezproblemowo zdemontowany.

Elastyczność dla różnorodnych zastosowań pozostaje siłą naczep Fliegl’a. Przewoźnik może otrzymać teraz sześć certyfikatów – dla mat stalowych, zwojów drutu, stali konstrukcyjnej i prętów stalowych, tarcicy, konstrukcji drewnianych  oraz prefabrykatów betonowych .

Jako wyposażenie dodatkowe Fliegl oferuje dla naczep do przewozu mat stalowych aluminiowe burty o wysokości 600 mm, składane i zdejmowane. Jak wszystkie elementy systemu kłonicowego Vario, znajdują się w schowku pod pojazdem.

Jeszcze bardziej bezpieczny, komfortowy, elastyczny i ekonomiczny – system kłonicowy Vario trzeciej generacji od Fliegl’a.


 

Katagoria: naczepy i zabudowy
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 9 lat temu.