Select Page


AutoGuard: zaprezentuje system iNord


 

Podczas tegorocznego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych wystąpi Robert Rozesłaniec, Prezes Zarządu AutoGuard S.A Podczas prezentacji zostanie omówiony realizowany przez spółkę projekt iNORD czyli tzw. inteligentny system informujący o ruchu drogowym. Głównym zadaniem systemu będzie dostarczanie informacji o bieżącym i prognozowanym natężeniu ruchu na drogach oraz możliwościach planowania i wyznaczania tras.

W dniach 25- 26 maja br. Stowarzyszenie ITS Polska już po raz czwarty organizuje Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych Na zaplanowanym spotkaniu zaprezentują się krajowi oraz zagraniczni eksperci, przedstawiając rozwiązania dotyczące wdrażania projektów w Polsce m.in. zaawansowanego zarządzania ruchem, inteligentnego transportu publicznego, elektronicznego poboru opłat, transportu kolejowego oraz multimedialnego, bezpieczeństwa transportu i ochrony danych jak również szeroko rozumianej integracji systemów ITS.  Na IV obradach pojawią się również firmy oraz instytucje, które już za kilka miesięcy wprowadzą na rynek System Elektronicznego Poboru Opłat za przejazd wybranymi odcinkami polskiej sieci drogowej.

Firma AutoGuard podczas Kongresu zaprezentuje autorski projekt  iNORD, który obecnie jest realizowany przy wsparciu środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Przedmiotem projektu jest zintegrowany system gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o ruchu drogowym zapewniającej wiarygodną informację o czasie przejazdu pojazdu na planowanej lub aktualnie pokonywanej trasie. Cechą tej informacji jest uniwersalność względem zastosowania, a cechą zintegrowanego systemu umiejętność adaptacji z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji. Udostępniona informacja o ruchu drogowym będzie wykorzystywana w systemach informatycznych planujących i optymalizujących trasy przejazdu. Optymalizacja polega na określeniu najszybszej drogi do celu „teraz” – danego dnia o danej godzinie  i w realnych warunkach ruchu drogowego, lub też zdefiniowaniu czasu przejazdu konkretną trasą w realnych warunkach ruchu drogowego, a więc określeniu czasu startu niezbędnego do osiągnięcia celu o zadanej godzinie.

iNORD będzie pozwalał na predykcję ruchu drogowego w oparciu o analizę danych historycznych i bieżących,  remonty i wypadki, informacje zarządców dróg i Policji, bazę aktualnych wydarzeń kulturalnych, bazy innych zdarzeń mających wpływ na ruch drogowy jak np. warunki meteorologiczne. Opracowany system skierowany będzie zarówno do firm komercyjnych, w szczególności oferujących urządzenia nawigacyjne bazujące na mapach dowolnych dostawców, instytucji państwowych i samorządowych, jednostek bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Informacje generowane przez iNORD będą mogły być wykorzystywane również przez, operatorów GSM, a także portale internetowe. System wprowadzi znaczne udogodnienia w poruszaniu się po polskich drogach zarówno dla indywidualnych kierowców, jak i dużych firm transportowych.


 

Katagoria: telematyka
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.