Select Page


Drabpol: Liczy się każda minuta


 

Wraz z początkiem października w życie wchodzi unijne rozporządzenie 1266/2009. Zmienia ono zasadę liczenia 1 minuty przez tachograf, który dotychczas zapis pełnej minuty dokonywał po 5 sekundach trwania czynności. Obecnie czas ten został wydłużony do 29 sekundach, w konsekwencji czego korzyści z tego tytułu będą odczuwalne na przejściach granicznych, przy załadunku jak i w korkach.

Poniższy schemat obrazuje różnice w formie liczenia 1-minuty.

Opis schematu:

Pokazane wykresy obrazują nową zasadę naliczania czasów pracy oraz odpoczynków zgodnie z nowym rozporządzeniem. Wykres pierwszy pokazuje fizyczny stan pracy kierowcy ( czas odpoczynku oraz czas kierowania). Wykres drugi pokazuje interpretację rzeczywistej pracy zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1360/2002.Natomiast wykres trzeci pokazuję tą samą pracę kierowcy zgodnie z nowych rozporządzeniem. Jak łatwo zauważyć mimo ruchu pojazdu wykres pracy jest jednolity. Tachograf, mimo krótkiego podjazdu na zarejestrował tego ruchu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem tachograf pamięta ostatnią grupę roboczą, która trwała najdłużej.

W celu spełnienia powyższego wymogu firma Continental VDO, największy producent tachografów na świecie reprezentowaną w Polsce przez firmę Drabpol, stworzyła tachograf DTCO 1381 w wersji 1.4. DTCO 1.4 który oprócz nowej metody liczenia 1-minuty posiada szereg dodatkowych funkcji takie jak zdalne pobieranie danych, szybkie pobieranie danych, nowe wpisy manualne, 255 logowań kartą przedsiębiorstwa (wcześniej 20), „jazda poza zakresem” zamykana przez włożenie/wyjęcie karty, wydruki graficzne prędkości, profili obrotów, dodatkowych pisaków oraz aktywności kierowcy, ostrzeżenie o upływie końca kalibracji i ważności karty kierowcy oraz wsparcie dla 6 nowych języków.

Ponadto tachograf 1.4 jest w pełni gotowy do podłączenia pod urządzenie do zdalnego pobierania danych z tachografu  DLD, dzięki czemu dane zarówno z karty kierowcy jak i pamięci masowej tachografu są przesyłane na komputer firmy w formie pliku źródłowego *.ddd.

Więcej na www.drabpol.pl i www.dtco.pl


 

Katagoria: telematyka
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.