Select Page


Drabpol: nowa usługa „4safe”


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
 

Wiosną tego roku firma Drabpol  uruchomiła nową  usługę „4safe”, czyli pobieranie, raportowanie i  archiwizacja danych za i dla klientów.
To pierwsza taka oferta na rynku  pozwalająca na pełne przekazanie obowiązków związanych z czasem pracy i pobieraniem danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców.

Nowa usługa składa się ona z dwóch wariantów – podstawowego oraz rozszerzonego.

W wariancie podstawowym  obowiązek terminowego pobierania danych, zarówno z tachografów cyfrowych, jak i kart kierowców pozostaje po stronie firmy transportowej. Po właściwym pobraniu plików źródłowych wysyłane są one do firmy Drabpol  i od tego momentu odpowiedzialność za właściwą ich archiwizację i analizę spoczywa w  jej. Dodatkowo ze strony Drabpol-u  wysyłany jest  SMS z przypomnieniem o pobraniu danych pod wskazany przez klienta numer telefonu.

Firma Drabpol archiwizuje pliki na bezpiecznych serwerach, dzięki czemu są one stale gotowe do wysłania na każde wezwanie ich właściciela. Kolejnym krokiem jest analiza plików, zarówno pod kątem czasu pracy, jak i ewentualnych naruszeń. Analiza dotyczy zarówno prawidłowego zapisu plików, ale również szerokiego wykorzystania danych w nim zapisanych. Dzięki temu klient otrzymuje raz w miesiącu zbiorczą informację dotyczącą czasu pracy swoich kierowców, zestawienie naruszeń i podejrzeń manipulacji, aktywności kierowców i pojazdów oraz raporty i dokumenty przygotowane na potrzeby Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy. Dodatkowo, co wydaje się być dużym udogodnieniem dla działu księgowości usługa 4safe zapewnia rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych oraz diet.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek naruszeń, czy też pojawienia się miejsc, gdzie wprowadzenie korekt może zwiększyć efektywność floty klient otrzymuje rzetelną  opinię eksperta. Ekspertem na potrzeby „4safe” jest kierownik Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów w firmie Drabpol,  Andrzej Duś, posiadający ponad 1500  wygranych spraw sądowych i administracyjnych (100%) w zakresie związanym z analizą zapisów z tachografów.

Moduł rozszerzony „4safe” zawiera wszystkie powyższe funkcje, ale rozbudowany jest o istotny element, będący rozwiązaniem największego problemu firm transportowych tj. pobieranie danych z tachografów  oraz z kart kierowców. W tym wariancie wykorzystywany  jest system DLD Dalekiego lub Krótkiego Zasięgu. Za pomocą systemu DLD można zdalnie pobierać dane z pamięci masowej tachografów cyfrowych , jak i karty kierowcy.  Jest on dzierżawiony klientom, a po upływie 24. miesięcy będzie  możliwość jego wykupienia. Najważniejszym jednak jest fakt, że temat tachografów w firmie transportowej w module rozszerzonych „4safe” w pełni przechodzi w ręce firmy Drabpol i jest przez nią  nadzorowany –  począwszy od obowiązku pobrania danych poprzez ich archiwizację,  a na analizie i raportowaniu kończąc.

Więcej informacji o nowej usłudze na www.drabpol4safe.pl


 

Katagoria: telematyka
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 5 lat temu.