Select Page


DRABPOL: uzyskał certyfikat „TRACE”


 

Firma DRABPOL   pomyślnie  przeszła proces certyfikacji TRACE i tym samym uzyskała  certyfikat TRACE , potwierdzający wdrożenie w firmie należytych praktyk antykorupcyjnych , zapewniających  bezpieczeństwo i przejrzystość w relacjach biznesowych.

TRACE jest międzynarodową organizacją, której misją jest zwiększenie transparentności firm i współpracujących z nią podmiotów poprzez podnoszenie standardów związanych z praktykami antykorupcyjnymi. Przedsiębiorstwa, których celem jest prowadzenie działalności zgodnej z najwyższymi standardami etycznymi oraz przekazanie takiego komunikatu współpracującym z nimi podmiotom, zazwyczaj dążą do wypracowania własnych standardów etycznego postępowania w biznesie. Jednak dopiero weryfikacja ich wysiłków, dokonana przez niezależną jednostkę, daje gwarancję osiągnięcia zamierzonego celu. Certyfikacja TRACE wiąże się z wyczerpującą analizą przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji finansowej, handlowej, prawnej, podatkowej. Trace wystawia ocenę wprowadzonych praktyk antykorupcyjnych oraz pozwala na rozpoznanie i eliminację ewentualnych zagrożeń korupcyjnych. Oferuje więc kompletną charakterystykę firmy, pozwalającą obiektywnie ocenić jej potencjał biznesowy.

Uzyskany certyfikat stanowi najlepszą wizytówkę firmy,  jako rzetelnego partnera biznesowego na światowym rynku.

Certyfikat jest ważny rok od daty jego otrzymania.


 

Katagoria: telematyka
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.