Select Page


Transics: Sprawdzone rozwiązania na nowe przepisy


TX-CONNECT_01
 

W sierpniu br. weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która reguluje m.in. czas pracy kierowców – jeden z najczęściej łamanych przepisów w branży transportowej. W jaki sposób zabezpieczyć firmę transportową przed karami za nieprawidłowy czas pracy kierowców i jak usprawnić wewnętrzne procedury?

Dokument, który wszedł w życie 16 sierpnia, reguluje ważne aspekty w transporcie drogowym. Celem ustawy jest wdrożenie w polskim prawie regulacji unijnych, poczynając od kwestii związanych z rozpoczęciem działalności, funkcjonowaniem bazy eksploatacyjnej czy czasem pracy kierowców. W ustawie wyraźnie wyszczególniono wymogi, na które szczególną uwagę powinny zwrócić firmy zajmujące się transportem drogowym. Parlamentarzyści wzięli pod lupę:

•    Czas pracy kierowców
•    Urządzenia rejestrujące
•    Stan techniczny pojazdów
•    Transport towarów niebezpiecznych
•    Uprawnienia do prowadzenia firmy
•    Uprawnienia kierowców
•    Masę całkowitą pojazdów

Czas to pieniądz, lecz nie zawsze zysk
Wszystkie podejmowane w nowelizacji uregulowania składają się na jakość funkcjonowania firmy. Warto podkreślić, że właściciel dobrze zarządzanej firmy nie powinien obawiać się sankcji, gdyż zgodnie z art.92b ustawy o transporcie drogowym na przewoźnika nie można nałożyć kary pieniężnej jeżeli zapewnił on właściwą organizację i dyscyplinę pracy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, okolicznością łagodzącą może być podjęcie przez pracodawcę działań mających na celu poprawę sytuacji.

Praktyka pokazuje, że kary w transporcie drogowym nakłada się głównie za złamanie przepisów regulujących czas prowadzenia pojazdów, wymagane przerwy i okres odpoczynku kierowców.

W myśl nowych przepisów czas pracy kierowców nie może przekraczać 48 godzin tygodniowo. (Uwaga – nie można jednak mylić czasu pracy z czasem jazdy) a ewidencję należy przechowywać przez dwa lata. W wyjątkowych sytuacjach czas pracy można przedłużyć do 60 godzin, ale tylko w sytuacji jeżeli średni tygodniowy czas pracy przez ostatnie 4 miesiące nie przekracza 48 godzin. Procedura ewidencjonowania czasu pracy kierowców, szczególnie w dużej firmie transportowej, wymaga dużego nakładu pracy w biurze. Dzisiejsze rozwiązania pomagają jednak ten proces znacznie usprawnić.

Jedną z możliwości jest zdalna kontrola pracy kierowców z biura. Istniejące na rynku rozwiązania telematyczne, jakie oferuje między innymi firma Transics, dają możliwość  zdalnej kontroli aktywności kierowców, tachografu oraz pojazdu i przesłania wszystkich niezbędnych informacji
w przejrzystej formie do biura.

TX-CONNECT_03Opracowana przez Transics platforma biurowa stanowi swoiste centrum dowodzenia dla działań operacyjnych, związanych z zarządzaniem transportem.
TX-CONNECT gwarantuje dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich informacji potrzebnych do realizacji zadań transportowych, od momentu przyjęcia zlecenia aż do dostarczenia ładunku do klienta. Dzięki dopasowanym do każdego klienta rozwiązaniom spedytor może m.in.: zdalnie zarządzać czasem kierowcy oraz jego aktywnością, przesyłać zlecenia, zarządzać trasą oraz raportować wszystkie kluczowe parametry. Platformę biurową TX-CONNECT firmy Transics można również łatwo zintegrować z aplikacjami innych dostawców oprogramowania dla transportu, co w znacznym stopniu pozwala zwiększyć efektywność prowadzonej działalności przewozowej.

Kontrola czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków firmy transportowej. Obecne rozwiązania pozwalają na bieżący podgląd tachografu cyfrowego, z możliwością alarmowania kierowcy i spedytora o przekroczeniach w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorca ma wtedy mocny argument przed organami kontrolnymi, że dochował należytego nadzoru. Oprogramowanie TX-Connect kalkuluje również na bieżąco pozostały czas pracy dostępny kierowcy, uwzględniając jazdę, pracę i odpoczynki w okresie dnia, tygodnia i 2 tygodni, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozwala to na efektywne planowanie pracy kierowców i maksymalne wykorzystanie dostępnych czasów. Poprzez telematykę Transics pracownicy biurowi mogą również zdalnie sczytywać kartę kierowcy, a także pamięć masową tachografu. Jest to bardzo istotny punkt w firmach wykonujących długie trasy bądź których pojazdy nigdy nie wracają do kraju.  

Dbając o jakość pracy i transportu warto zainwestować w oprogramowania telematyczne, które pozwolą w klarowny sposób ewidencjonować i monitorować czas pracy kierowców. Inwestycja w rozwiązania do zarządzania flotą zwraca się dzięki zwiększeniu efektywności i ograniczeniu kosztów operacyjnych – szczególnie w dużych firmach, gdzie rozwój floty prowadzi również do zwiększenia ilości pracy administracyjnej.


 

Katagoria: telematyka
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.