Select Page


Moduły monitorujące pojazdy firmy Trimble


36155bb5-da9d-4cd3-9db7-e4152071fdbb
 

Firma Trimble wprowadziła nowe funkcje w oferowanym przez siebie portalu efektywności, który umożliwia operatorom transportowo-logistycznym wykorzystywanie istotnych danych do uzyskania oszczędności paliwowych. W tym celu niezbędne są informacje na temat zachowania kierowców na drodze oraz warunków lub rodzaju wykonywanej jazdy.

 

Mając to na względzie firma Trimble rozbudowała narzędzie analityczne, tj. portal efektywności, dodając do niego moduł monitorujący efektywność firmy i osiągi pojazdów ciężarowych. Dzięki temu firmy transportowo-logistyczne mogą efektywniej rejestrować i analizować dane dotyczące zużycia paliwa oraz lepiej nimi zarządzać.

Jonathan Raemdonck, konsultant ds. usług profesjonalnych w Trimble Transport & Logistics, powiedział: „Zużycie paliwa można rejestrować na kilka sposobów. Jednak wyzwanie może stanowić scentralizowanie i uproszczenie danych na potrzeby analizy stylu jazdy i zużycia paliwa, aby stały się one wiarygodnym źródłem informacji”.

 

Portal monitorujący efektywność – innowacyjne narzędzie analityczne

Firma Trimble stworzyła portal monitorujący efektywność, aby zapewnić lepszy dostęp do informacji o zachowaniu kierowców na drodze w oparciu o kluczowe wskaźniki efektywności. Do oceny stylu jazdy wykorzystuje się dane takie jak prędkość, postój, sposób hamowania, korzystanie z tempomatu oraz zadania wykonywane danego dnia roboczego, a także informacje o tym, czy kierowca wykonuje kurs w transporcie krajowym czy międzynarodowym. Dane te są pobierane z urządzeń pokładowych i przesyłane do portalu monitorującego efektywność, który przelicza je na indywidualną punktację kierowcy.

 

Efektywność funkcjonowania firmy

Firma Trimble wprowadziła moduł monitorujący efektywność funkcjonowania firmy, aby umożliwić porównywanie dostępnych danych z innymi okresami i punktacjami oraz monitorowanie zużycia paliwa i liczby przejechanych kilometrów w poszczególnych latach. Wygodny i łatwy w obsłudze ekran portalu umożliwia zarządzającym flotą, instruktorom kierowców i innym użytkownikom porównywanie punktacji i zużycia paliwa przez grupy kierowców i pojazdów. Jest to niezbędny krok na drodze do osiągnięcia oszczędności paliwowych i bieżącego monitorowania działań w tym zakresie w dłuższej perspektywie czasowej.

 

Sposób jazdy i pojazd

Ocena kierowcy jest tylko jednym z czynników wpływających na zużycie paliwa. Należy również wziąć pod uwagę osiągi pojazdu w powiązaniu ze sposobem jazdy. Moduł monitorujący osiągi pojazdu pokazuje związek pomiędzy tymi dwoma aspektami. Firmy transportowo-logistyczne otrzymują szczegółowe informacje na temat danego pojazdu i ilości zużywanego przez niego paliwa, a także kierowców i rodzaju wykonywanych zadań. Nowe rozwiązanie umożliwia także monitorowanie w czasie zmian zużycia paliwa przez pojazd lub grupę pojazdów. Dzięki temu można od razu wykryć przypadki nadmiernego zużycia przez dany pojazd pomimo podobnego stylu jazdy kierowców go prowadzących. Potencjalną przyczyną takiego odstępstwa może być nieodpowiednia konserwacja pojazdu.


 

Katagoria: telematyka
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 4 lata temu.