Select Page


Ważne adresy instytucji rządowych i stowarzyszeń


 

Biuro Obsługi Transportu Drogowego

ul Prosta 69
00-838 Warszawa
tel. sekretariat : +48 22 572 97 11
fax: 572 97 06

http://www.botm.gov.pl/index.php

Instytut Transportu Samochodowego

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. centrala: 0 22 811 32 31 (do 39)
fax: 0 22 811 09 06

http://www.its.waw.pl/

Sejmowa Komisja Infrastruktury

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
tel.: 0-22 694-18-73, 694-10-33

http://www.sejm.gov.pl/komisje/www_inf.htm

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

lub

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. centrala: +48 22 630-10-00

http://www.mi.gov.pl/

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

Stobno k/Piły 82
64-905 STOBNO
tel. 0.67  216 44 97
fax. 0.67 348 25 45

http://www.ozptd.pl/

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
tel. sekretariat: 0-22 536-10-20
fax. 022 536-10-25

http://zmpd.pl/


 

Katagoria: Ważne adresy
Słowa kluczowe: , , , , , , , , ,
Opublikowano 9 lat temu.